Straipsniai
2016-07-22

Lyginant Lietuvą su kaimyninėmis Baltijos šalimis, mūsų šalis išsiskiria ypač dideliu jaunų studentų aukštosiose mokyklose kiekiu ir tyrėjų gausa, taip pat stabiliai ir sparčiausiai augančiomis investicijomis į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Tačiau vis dar ženkliai atsilieka pagal mokymąsi visą gyvenimą, niekaip nesugeba prisitraukti studentų bei mokslininkų iš užsienio ir ženkliai padidinti šalies inovatyvumą.


2016-07-21

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (KTU SHMMF) Edukacinės kompetencijos centras vasarą organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokyklą mokytojams. Matematikos, fizikos, chemijos, kūno kultūros ir bendrojo ugdymo pedagogai užsiėmimų metu turi galimybę tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei ypatingą dėmesį skirti lyderystės gebėjimų ugdymui.

2016-07-20

Šiuolaikiniam pasauliui pasižymint greitais pokyčiais, mokslininkai ir praktikai vis dažniau diskutuoja apie itin spartų žinių senėjimo procesą ir apie naujus darbuotojų įgūdžius, kurie būtini norint sėkmingai veikti esamoje aplinkoje. Nuolat minint inovacijas, kurios tampa svarbia šiandieninės veiklos sėkmės sąlyga, viešajame diskurse vieningai sutariama, kad ateitis priklauso tiems, kurie gebės priimti inovatyvius sprendimus pačiose įvairiausiose srityse.

2016-07-19

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vadovų magistrantūros studentai bendradarbiaudami su verslo įmonėmis atliko eksperimentą, kurio metu nemokamai konsultavo Lietuvos verslininkus ir analizavo realias organizacijų problemas. Išnagrinėję pasiūlytas sritis, magistrantai, remdamiesi skandinavišku verslo organizacijų modeliu teikė konsultacinius projektus verslo įmonėms ir panaudodami naujausias žinias, analizavo, kaip efektyviau būtų galima vystyti Lietuvoje įsikūrusius verslus.

2016-07-15

Įsibėgėjus vasarai ką tik studijas baigę absolventai ima varstyti darbo biržos duris. Vien birželio mėnesį visoje Lietuvoje įregistruota tūkstantis aukštųjų mokyklų ir profesinio rengimo įstaigų parengtų naujų specialistų. Kodėl aukštosios mokyklos diplomas, rodos, turėjęs garantuoti darbo vietą, ne visada yra tiesiausias kelias į sėkmę ir kaip jaunam žmogui greičiau įsitvirtinti darbo rinkoje, pasakoja Šiaulių universiteto karjeros konsultantė Sigita Gintilaitė ir UAB „LEXIN auditas“ vadovė, auditorė Alina Martinkienė.

2016-07-14

Jau liepos 19-ąją baigiasi pirmasis pagrindinio bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Kaip neapsirikti priimant vieną svarbiausių sprendimų gyvenime? Jūsų dėmesiui – 4 didžiausios klaidos, kurias daro abiturientai, rinkdamiesi studijas.

2016-07-13

Ant Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto (KTU EEF) stogo netrukus bus užkeldintos pirmosios net 5,5 tūkst. kv. metrų plotą užimsiančios saulės energijos baterijos. Per pusantrų metų iš viso bus įrengta 1520 vienetų saulės fotovoltinių modulių, o po žeme įdiegta moderni geoterminė energijos sistema, aprūpinsianti pastatą šiluma.

2016-07-12

Pastaraisiais metais darbo rinkoje pastebimas padidėjęs technologijų srities specialistų poreikis, kurį lemia sparčiai besivystančios technologijos ir pramonės sektorius. Lietuvos įmonės susiduria su panašaus profilio specialistų trūkumu, todėl KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) vykdoma studijų programa Medžiagos ir nanotechnologijos sukurta siekiant lanksčiai reaguoti į besiplečiančią aukštųjų technologijų pramonę.

2016-07-08

Vos praėjus diplomų įteikimo iškilmėms, Šiaulių universitetas apdovanojo talentingiausius ir akademinėje veikloje labiausiai pasižymėjusius studentus. Jiems įteiktos net keturios garbingos vardinės Šiaulių krašto stipendijos – Vandos ir Vytauto Šliūpų bei Povilo Višinskio. O būsimi Šiaulių universiteto pirmakursiai vis dar gali pretenduoti į šiemet kartu su Šiaulių miesto savivaldybe įsteigtą skatinamųjų stipendijų fondą.

2016-07-07

„Studentams, kurie renkasi viešojo administravimo specialybę, turėtų rūpėti daugiau nei vien kaip sukurti savo verslą, ar užsitikrinti asmeninę gerovę, jie turėtų domėtis tuo, kaip spręsti emigracijos problemas Lietuvoje, ar skatinti inovatyvių verslų steigimą. Tai – studijos pilietiškiems žmonės, kuriems rūpi šalies ateitis ir gerovė“, – teigia Kauno technologijos universiteto (KTU) studijų prorektorė Jurgita Šiugždinienė.

2016-07-05

Lietuvos žydų paveldo tyrimo, išsaugojimo bei populiarinimo srityje dirbančios viešosios įstaigos - „Šiaurės Jeruzalė“, Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas bei Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras piniginėmis premijomis apdovanoji gabius studentus.
Pirmą kartą įsteigta OR Be LITA (hebr. "Šviesa Lietuvoje") premijs siekiama atkreipti dėmesį į akademinių žydų studijų svarbą, jų aktualumą bei skatinti šios srities tyrimus Lietuvoje. Viešai skelbtam konkursui buvo pateikti kelių Lietuvos universitetų studentų labai gerai (9) ir puikiai (10) įvertinti bakalauro ir magistro darbai. Darbus vertino nepriklausoma ekspertų grupė. Apdovanojimus įteikė Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas.