Šiukšlynėlis
TURINYS Įvadas ............................................................................................................................................ 2 1. Etikos kodekso samprata...
Etika   
SANTRAUKA Viešbučio marketingo tyrimas Aleksejus Papulovas Įmonės įvertinimas iš marketingo pozicijų Savarankiškas darbas atlikti marketingo tyrimą, 39 psl.........paveikslai, 3 lentelės, 10 literatūros šaltinių,2 priedai,...
Etika   
Profesinio įvaizdžio studija Teorinis pagrindimas Firmos įvaizdis: daugelyje šalių besivystant naujai socialinei – ekonominei sanklodai, keičiasi akcentai įprastiniuose tarpusavio santykiuose, atsiranda naujų prioritetų. Vienas iš jų ir...
Etika   
Profesine etika
2010-09-03
ĮVADAS Visuomenėje egzistuoja kelios vertybinės sistemos su savais specifiniais kriterijais, kurios formuoja mūsų nuomonę apie įvykius, elgesį ir idėjas. Mokslas yra grindžiamas teiginiais, besiremiančiais tiesos ir netiesos samprata...
Etika   
TURINYS ĮVADAS 3 I. TOMO AKVINIEČIO SĄŽINĖS PROBLEMATIKA 4 I. 1. „Conscientia“ ir „synderesis“ 4 I. 1. 1. Žinojimas sąžinėje 4 I. 1. 2. Sąžinė prieš ir po veiksmo 6 I. 2. Lex naturalis 7 I. 2. 1. Tomas...
Etika   
Turinys: ĮVADAS..............................................................................................................................................3 I. Estetikos objektas, struktūra,...
Etika   
TURINYS ĮVADAS………………………………………………………………………………………. 3 1. KONFERENCIJOS “SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO BŪKLĖ, BEI JO PLĖTROS TENDENCIJOS LIETUVOJE 2004” DARBOTVARKĖ IR...
Etika   
Bioetika
2010-09-03
ĮVADAS ANTROPOLOGIJA ŽMOGAUS GYVYBĖS ATSIRADIMAS PROKREACIJOS BŪDU IR DIRBTINĖ REPRODUKCIJA, GENŲ INŽINERIJA IR KLONAVIMAS, EKSPERIMENTAI SU ŽMONĖMIS. VAISINGUMO KONTROLĖ. ŽMOGAUS KŪNO REKONSTRUKCINĖS OPERACIJOS. LYTIES... Turinys: I. ĮVADAS Bioetika - tai etikos taikymas taip vadinamuose gyvybės moksluose ir biotechnologijoje. Sparčiai vystantis genetikos mokslui ir žmonėms vis labiau suvokiant gyvybę sukuriančiuosius ir lemiančius gamtos elementus, svarbiu dalyku tapo ir...
Etika   
Turinys 1.Įvadas........................................................................................................................................ 2. Profesinės slaugos...
Etika   
Turinys Įžanga………………..………………………………………………..………………………..3 1. Organizacijos socialinė atsakomybė………………………………………………...……4 2...
Etika   
TURINYS 1. ĮVADAS......................................................................................................................................3 2. PAREIGŪNŲ PROFESINĖ ETIKA - BENDROSIOS ETIKOS...
Etika   
Turinys Įvadas 2 F. Nyčės idėjų išakos 3 Graikų tragediga – estetinis fenomenas 4 Valia gyventi 5 Etikos kritika 5 Krikščionybės kritika 6 Valia galiai 7 Nyčės antžmogio įvaizdis ir charakterio...
Etika   
Dėl specialiosios teisininkų retorikos esama dvejopos nuomonės. Nors, kaip matyti iš gausaus tokio pobūdžio literatūros, daugelio šalių filologai yra parašę dešimtis retorikos knygų teisininkams, Lietuvoje kartais teigiama, kad tai atskira,...
Etika   
Turinys ĮVADAS 2 1. Darbo etika 3 2. Pavardės, titulai ir kreipiniai 3 3. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei 4 4. Bendravimas su klientais bei užsieniečiais 4 4.1. Sėkmingas bendravimas 4 4.2. Bendravimas su užsieniečiais 5 5. Pokalbiai...
Etika   
TURINYS ĮVADAS..................................................................................................................4 1. Profesinės moralės...
Etika   
Klaipėdos Kolegija Sveikatos Fakultetas Socialinio darbo katedra anzelmute Neakivaizdinė forma socialinis darbas I kursas I grupė Referatas ...
Etika   
TURINYS ĮVADAS 2 APIE JAPONIJĄ 3 APIE JAPONIJOS KULTŪRĄ 4 Pagarba amžiui ir mokslui 4 Vyrai ir moterys 5 Darbas ir atsipalaidavimas 6 Namų švara 6 Požiūris į svečią ...
Etika   
TURINYS ĮVADAS 3 1. ŠVEDŲ GYVENIMAS IR ŠVEDIJA 4 1.1. Laisvalaikis 4 1.2. Švedijos tradicinės šventės 4 1.3. Švediška virtuvė 5 1.4. Apranga 5 2. PAGRINDINĖS VERSLO KULTŪROS KRYPTYS ŠVEDIJOJE 7 2.1. Kaip geriausia žmonėms...
Etika   
Tolerancija
2010-09-03
Tolerancija mūsų kasdienybėje Įžanga Pasirinkau šią temą tik todėl, kad nemėgstu žmonių, kurie vartoja žodį nežinodami jo reikšmės. Niekada nenorėjau, ir nenoriu būti vienu iš tokių žmonių. Taigi nusprendžiau, jog reikia...
Etika   
Verslo etika
2010-09-03
TURINYS ĮVADAS 2 LITERATŪROS APŽVALGA 3 INTERVIU 10 INTERVIU APŽVALGA 15 IŠVADOS 16 LITERATŪROS ŠALTINIAI 17 Įvadas Verslo etika – kas tai? Kai visame pasaulyje verslas klesti, sunku nesusidurti su šia fraze. „Verslo...
Etika   
VERSLO SOCIALINĖ IR MORALINĖ ATSAKOMYBĖ Klaipėda, 2004 Turinys 1. Įvadas …………………………………………………………………………...
Etika   
PROTOKOLAS (prt.) – [gr. Protos – pirmas, kollo – klijuoti, protokollon – pirmasis lapas]: pagal tam tikrą formą sudarytas dokumentas, kuriame fiksuojama ir reglamentuojama žmonių susitikimų, bendravimo ir išsiskyrimo bei kitokių įvykių...
Etika   
TURINYS ĮŽANGA...........................................................................................................................................3 I. VERTYBĖS ORGANIZACIJOS...
Etika   
Bet koks viešas diskursas yra POPULIZMAS DEMAGOGAs – tuščiažodžiaujantis, žmogus, kuris vartoja nuvertėjusias sąvokas. AMPLIFIKUOTI – išplėtoti mintį. Bet koks apibendrinimas gali virsti DOGMA. Stiprus argumentas -> Tie, kurių įrodyti...
Etika   
TURINYS Įvadas 4 Tarptautinis protokolas istoriniu požiūri 5 Protokolo svarba 5 Protokolo svarba darant karjerą 6 Protokolo rūšys 7 Protokolo taisyklės 7 Protokolo taisyklių...
Etika   
ŠALIS – NORVEGIJA 1. Norvegija išvertus į Lietuvių kalbą reiškia “ kelias į šiaurę “. Šis pavadinimas atsirado todėl, kad žmonės metų metais veržėsi į šiaurės gilumą iškodami...
Etika   
Lietuvos valstybinės šventės Kaip ir kiekviena šalis, Lietuva irgi turi savo valsty- bines šventes.Valstybinių švenčių dienomis prie valstybinės valdžios ar valdymo institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pastatų, gyvenamųjų namų...
Etika   
SANTRAUKA Šiame kursiniame darbe analizuojami doroviniai reikalavimai, keliami vadovui. Visas darbas suskirstytas į 5 dalis: etikos, moralės bei dorovės sąsaja su verslu ir vadovavimu, efektyvaus bei dorovingo vadovo ir vadovavimo samprata,...
Etika   
ĮŽANGA Transplantacija - operacija, kurios metu žmogui, vietoj „susirgusio“ organo ar audinio, įsodinamas kito žmogaus „sveikas“ organas ar audinys. Donoras - žmogus, kuris dovanoja savo audinį, ląsteles ar organą kitam. Donoru gali...
Etika   
Turinys I. Įvadas ..3 II. Dorinimo tikslai ..4 2.1 Tolimesni ir artimesni dorinimo tikslai ......................................................4 2.2 Objektyviniai ir subjektyviniai dorinimo tikslai ..4 2.2 Tiesioginiai ir...
Etika