Šiukšlynėlis
Statistikos konspektas: apie statistikos objektą, metodą, statistikos pagrindinės sąvokos, statistiniai požymiai, statistikos organizavimas, darbo principai, įvairūs skaičiavimai, dinamikos eilutė, santykiniai dydžiai, moda ir meridijana,...
Matematika   
1. Du skaičiai, kurie skiriasi tiktai ženklu, vadinami priešingaisiais. 2. Priešingieji skaičiai yra priešingose 0 pusėse ir yra vienodai nuo jo nutolę. 3. Skaičiaus modulis parodo, kiek tas skaičius skaičių tiesėje nutolęs nuo nulio. 4...
Matematika   
Stačiakampis Stačiakampis – tai lygiagretainis, kurio visi kampai statūs. Ši figūra – lygiagretainis, todėl ji turi tokias lygiagretainiams būdingas savybes: • Jos priešingi kampai ir priešingos kraštinės yra lygūs; •...
Matematika   
ARITMETINIAI ŽENKLAI IR ŽYMENYS KAUNO “VERSMĖS” VID. MOKYKLOS MOKINĖ NERINGA STATKEVIČIŪTĖ Skaitmenis, aritmetinių veiksmų žymėjimo ženklus ir kitus matematikos simbolius...
Matematika   
Tikimybių teorija
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 2 REIKALAVIMAI MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINUI 3 1. Pradinės tikimybių teorijos sąvokos 4 2. Klasikinis įvykio tikimybės apibrėžimas 7 3. Priešingo įvykio tikimybė 10 4. Nesutaikomų įvykių sumos tikimybė 11 5...
Matematika   
TURINYS LOGIKOS MOKSLAS IR JO OBJEKTAS TEIGINIŲ LOGIKA Pagrindiniai teiginių logikos terminai ir simboliai Propozicinių kintamųjų eilės interpretacija ir teiginių logikos operatorių reikšmės Teiginių logikos operatorių reikšmės ...
Matematika   
TURINYS Turinys 2 Įvadas 3 Geometrijos mokymas 4 Geometrijos pradmenų mokymas 1 klasėje 6 Geomerijos žinių gilinimas 2 klasėje 7 Geometrijos pradmenų mokymas 3 klasėje 8 Geometrijos mokėjimų gilinimas 4...
Matematika   
Grafai
2010-10-25
Grafai - Pagrindinės sąvokos G(n,m) – grafas, turintis n viršūnių ir m briaunų. Aibė V vadinama grafo viršūnių aibe. Aibės V elementų skaičius yra lygus grafo viršūnių skaičiui ir vadinamas grafo eile. Grafas turintis tik...
Matematika   
Trikampis
2010-10-25
TRIKAMPIS 1. Trikampiu vadiname geometrinę figūrą, kurią sudaro trys taškai, nesantys vienoje tiesėje, ir juos jungiančios trys atkarpos. 2. Trikampio rūšys pagal kampus: 1) Smailusis – tai toks trikampis, kurio visi trys...
Matematika   
Vijeto teorema
2010-10-25
Fransua Vijetas (1540-1603) Geriausias Prancūzijos matematikas XVI amžiuje buvo Fransua ...
Matematika   
MATEMATIKOS ŠPARGALKE 1. Matricos, jų rūšys, matricų veiksmai. Matrica vad skaičių surašytų į m eilučių ir n stulpelių lentelę. Jeigu matricoj sukeisim vietom eilutes su stulpeliais, tai gausim transponuotą matricą AT. Matricos...
Matematika   
Tolygusis skirstinys Tolygusis skirstinys X~U(a, b).
Matematika   
Formulės
2010-10-25
Veiksmas: Sudėtis a + b = c a, b — dėmenys c — suma a + b = b + a a + (b + c) = (a + b) + c a + 0 = a a + (-a) = 0 Atimtis a – b = c a —turinys b — atėminys c — skirtumas a – b = a + (-b) a – 0 = a 0 – a = -a a – a =...
Matematika   
Progresijos
2010-10-25
Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas Neakivaizdinis skyrius JURINDA LUKOŠIŪTĖ Vaikystės pedagogikos ir etikos specializacijos studijų...
Matematika   
Biržų “Saulės” gimnazijos 1a klasės mokinės Justinos Gedvilaitės ...
Matematika   
Integralai
2010-10-25
1.Pirmykstės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo savokos. Neapibrėžtinio integralo savybės 1 apibrėžimas. Funkcija F(x) vadinama funkcijos f(x) pirmykšte funkcija atkarpoje [a;b], jeigu visuose šios atkarpos taškuose x teisinga lygybė ...
Matematika   
Tiesinė funkcija
2010-10-25
Parengė: ...
Matematika   
Stereometrja
2010-10-25
Stereometrija.Aksiomos.Išvados iš aksiomų. Informacinė medžiaga Stereometrija nagrinėja erdvėje esančias figūras. Stereometrijos kurse vartojamos pirminės sąvokos: taškas, tiesė, plokštuma Per tris taškus, nepriklausančius vienai...
Matematika   
Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros reikalavimai Minimalūs reikalavimai Pagrindiniai reikalavimai Aukštesni reikalavimai 1.Mokėti apskritimo ilgio ir skritulio ploto formules bei gebėti jas taikyti paprastiems uždaviniams...
Matematika   
Grafų teorija
2010-10-25
1) Grafo viršūnių peržiūros metodai Daugelio grafų teorijos uždavinių sprendimo algoritmų pagrindą sudaro sisteminga grafo viršūnių peržiūra, t.y. toks grafo viršūnių apėjimas, kad kiekviena viršūnė nagrinėjama vienintelį kartą...
Matematika   
ARŠINAS [
Matematika   
Klaipėdos Universitetas Gamtos ir Matematikos Mokslų Fakultetas Informatikos Katedra Dmitrij Škaliov Informatikos 2 kurso studentas Matematikos atsiradimas Darbo vadovas: Prof...
Matematika   
DAUGIAKAMPIAI. KETURKAMPIAI 1. Daugiakampiu vadinama uždara laužtė, kurios gretimos atkarpos nėra vienoje tiesėje, o negretimos atkarpos neturi bendrų taškų. 2. Daugiakampio įstrižaine vadinama atkarpa, jungianti dvi negretimas...
Matematika   
TURINYS 1. Tiesinių lygčių sistemos sprendimas Gauso metodu…………………….…………………2 2. Matricos determinanto apskaičiavimas.……………………………………………….……4 3. Tiesinių lygčių sistemos...
Matematika   
TURINYS FORMULĖS 3 Trigonometrija funkcijos ir lygtys 6 Trigonometrinių reiškinių pertvarkymai. 19 Trigonometrinių lygčių ir nelygybių sprendimas 20 Rodiklinių lygčių sprendimas 24 Rodiklinių nelygybių sprendimas 28 Logaritminės...
Matematika   
Kombinatorika
2010-10-25
1.Naturalieji skaiciai. Matematines indukcijos principas Nepriestaringumo desnis. Du vienas kitam priesingi teiginiai p ir ¯p vienu metu negali buti teisingi (p^¯p=0) Treciojo negalimo desnis. Is dvieju priesingu teiginiu p ir ¯p vienas visada yra...
Matematika   
Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla Darbą atliko: Vidmantas ...... Vilnius, 2007 Racionaliosios lygtys Lygtis, sudaryta iš racionaliųjų reiškinių, vadinama racionaliąja lygtimi. ...
Matematika   
Importo statistika
2010-10-25
Įžanga 3 1.Pradinė duomenų lentelė 4 1.1.Statistinė lentelė ...
Matematika   
Lygčių sprendimas
2010-10-25
Lygtys su vienu kintamuoju . Lygtys su vienu kintamuoju Lygties apibrėžimas. Lygties šaknys Lygybę ?(x)=g(x) vadiname lygtimi su vienu kintamuoju x. Kiekvieną kintamojo reikšmę, su kuria reiškiniai ?(x) ir g(x) įgyja lygias skaitines...
Matematika   
Lygtys
2010-10-25
Turinys Iš lygčių istorijos. Klaidingos prielaidos metodas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Lygčių sudarimo uždavinys iš Maskvos papiruso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2...
Matematika