Šiukšlynėlis
• Konfliktų tipai, jų pasekmės. Elgesio stiliai konfliktinėje situacijoje. Konfliktinės situacijos pavyzdžiai, jos analizė. Konfliktas (lot. conflictus- susidūrimas)- tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar...
E. Eriksonas (1902-1994) buvo Z. Froido mokinys ir pasekėjas. Jis sukūrė asmenybės nuolatinio keitimosi gyvenime teoriją. E. Eriksonas neatmetė pagrindinių Z. Froido teiginių apie sąmonę ir pasąmonę, asmenybės komponentus (Id, Ego, Superego)...
TURINYS 1. Psichologinio konsultavimo bendras apibūdinimas 3 1.1. Psichologinio konsultavimo apibrėžimas ir tikslai 3 1.2. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsajos ir skirtumai 6 1.3. Asmenybės teorija ir konsultavimo...
“..................................................................................................9 10. Žaidimas „ RAMYBĖ“.......................................................................................................10 11. Pratimas...
1. Psichologijos samprata. Ps. mokslo tikslai. Psichologija – mokslas, tiriantis žm ir gyvūnų vidinį pasaulį, jo atsiradimo priežastis ir psichinės veiklos dėsningumus. Psichologijos tikslai: 1)aprašyti, paaiškinti, prognozuoti psichikos ir...
PSICHOLOGIJOS MOKSLAS: ŠAKOS, KRYPTYS IR GALIMYBĖS Psichologija yra jaunas mokslas. Jo šaknų yra daugelyje disciplinų: nuo fiziologijos iki filosofijos. Wilhelmas Wundtas, 1879 m. Leipcigo universitete (Vokietija) įkūręs pirmąją...
Turinys Įvadas 2 I. Rizikos grupės vaikų samprata 3 II. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai 4 III. Rizikos grupių vaikų įvairovė 5 3.1. Gatvės (beglobiai) vaikai 6 3.2. Asocialių šeimų vaikai 7 3.3. Nedarnių (nepilnų)...
Psichinė sveikata
2010-10-25
Bendras supratimas apie psichinę sveikatą. Trumpos istorinės žinios. Pagrindinės psichinės sveikatos sutrikimų rizikos faktorių grupės. Gera psichinė sveikata sąlygoja žmogaus būtį ir yra visuomenės gerovės pagrindas. Tik psichiškai...
Stresas ir sveikata
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 3 1. STRESO RŪŠYS 4 1.1 Fiziologinis stresas 4 1.2 Emocinis stresas 4 1.3 Emocinio streso ir susirgimų ryšys 5 2. KAIP ATPAŽINTI STRESĄ? 6 3. KAIP ĮVEIKTI STRESĄ? 7 IŠVADOS 9 LITERATŪRA 10 ĮVADAS Streso...
ĮVADAS Žodis "psichologija" sudarytas iš 2 graikų kalbos žodžių: psyche (gyvybė, siela) ir logos (mokslas). Taigi, pažodžiui tai - mokslas apie sielą. Kasdieninėje kalboje dažnai vartojame tokius posakius kaip: "jis geras psichologas",...
TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 KONFLIKTINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ 3 KONFLIKTINĖS SITUACIJOS ANALIZĖS PROTOKOLAS 5 IŠVADOS 7 LITERATŪROS SĄRAŠAS 8 ĮVADAS Žmogus gyvena visuomenėje ir visą savo gyvenimą dalyvauja įvairiausiuose...
I. PSICHOLOGIJOS MOKSLO APIBŪDINIMAS Psichologijos dalykas ir objektas Psichologija tiria psichiką ir jos reiškinius (psichologijos objektas) Disciplinos (mokslo) bruožai: 1. kiekybiškas arba kokybiškas faktų užfiksavimas (kaupimas) 2. esant...
Soc.Psichologija
2010-10-25
1.PSICHOLOGIJOS OBJEKTAS, ŠAKOS. KRYPTYS. UŽDAVINIAI. REIKŠMĖ. VIETA MOKSLU SISTEMOJE. Psichologija - mosiąs apie sielą. Žodis "psichologija" kilęs iš graikų kalbos : psyche-siela ir logos-žodis, mokslas. Įvairiuose psichologijos...
Turinys 1. Įvadas 2 2. Paauglystės amžiaus tarpsnio pristatymas 3 2.1. Fiziologinė paauglio raida 4 2.2. Pažintinė paauglio raida 6 2.3. Psichosocialinė paauglio raida 8 3. Išvados 11 Literatūra 13 1. Įvadas “Baisus...
TURINYS ĮVADAS.............................................................................................................................2 MOTYVACIJOS...
Turinys Įvadas.....................................................................................................................3 Kas yra tarpasmeniniai santykiai.......................................................................4 Kuo...
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS PSICHOLOGIJOS KATEDRA Referatas INTELEKTAS. INTELEKTO SAMPRATA. INTELEKTO TEORIJOS. Dėst. J. Laurinavičiutė Vilnius 2003 TURINIS 1. ĮVADAS 2. INTELEKTO APIBRĖŽIMAS 3. SU PROTU NESUSIJĘ...
Humanizmas
2010-10-25
Turinys Įvadas...................................................................................................................................................2 1. Abrahamas Maslow (Poreikiai, kaip veiksniai, motyvuojantys...
Turinys Įvadas……………………………………………………………………………...……..................3 Atmintis………………………………………………………………………...…………...............4 Ju...
KAUNO KOLEGIJA MEDICINOS IR SOCIALINIŲ MOKSLO STUDIJŲ CENTRAS SLAUGOS KATEDRA Išlyginamosios akušerių studijos EMOCIJOS. EMOCIJŲ RAIŠKA. Referatas Kaunas 2007 TURINYS Darbo...
1. PSICHOLOGIJOS MOKSLAS: ŠAKOS, KRYPTYS IR GALIMYBĖS Psichologija yra jaunas mokslas. Jo šaknų yra daugelyje disciplinų: nuo fiziologijos iki filosofijos. Wilhelmas Wundtas, 1879 m. Leipcigo universitete (Vokietija) įkūręs pirmąją...
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS Socialinės pedagogikos ir psichologijos studijų programos studentas ALFREDO ADLERIO INDIVIDUALIOJI ASMENYBĖS TEORIJA REFERATAS ...
Įvadas. Žmonės skiriasi vienas nuo kito daugeliu asmenybės savybių. Kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja į aplinkos poveikius. Mums visiems būdingas santykių su aplinka įvairumas, asmenybės ypatybių bei savybių įvairumas. Didžiausią...
Turinys Įvadas……………………………………………………………………………………………...3 I.Auklėjimo...
Tyrimo tikslas Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti grupė tarpusavio santykius, išsiaiškinti, kas klasėje yra lyderiai, mėgstamieji, priimtieji, izoliuotieji, atstumtieji. Nustačius grupės lyderius galima į ...
TURINYS ĮVADAS 2 1. EFEKTYVIŲ DERYBŲ PRINCIPAI 3 1.1 Derybų veiksniai 5 2. PASIRENGIMAS DERYBOMS 6 2.1 Pagrindiniai aspektai 6 2.2 Išsiaiškinkime savo norus 7 2.3. Išsiaiškinkime kitos šalies norus 8 2.4. Užmegzkime kontaktą 8 2.5...
TURINYS Įvadas 3 Metodika 4 Tiriamieji 4 Tyrimo eiga 4 Rezultatai 6 Sociograma 6 Sociometriniai indeksai 7 Sociometrinės matricos 7 Grupės indeksai 11 Grupės narių indeksai 11 Rezultatų aptarimas 14 Literatūros sąrašas...
Turinys Įvadas ................................................................................................. 2 Asmenybės struktūra .......................................................................... 3 Elgesio motyvacija...
Įžanga Bendravimas – tai dviejų arba daugiau žmonių tarpusavio sąveika, kurios metu perduodama informacija ir patenkinami saugumo, saviraiškos, dominavimo ir kiti poreikiai. Žmogus – unikali būtybė, ne tik dalyvaujanti socialiniuose,...
ES raidos etapai
2010-10-25
Ekonominė Europos integracija prasidėjo po Antro Pasaulinio karo, kada karo išvarginta Europa ieškojo kelių atgaivinti savo ekonomiką ir išvengti tolimesnių karų. Nuo dažnų ir žiaurių karų Europa kentėjo ne vieną amžių. Vien...