Šiukšlynėlis

Teminis darbas

„Tumas ir kanarėlės" teksto suvokimas.
26.


1. J. Tumo-Vaižganto romanas „Pragiedruliai" („Gondingos kraštas") - tautiškos sąmonės ir lietuviškos kultūros pragiedrėjimai. (3.3.5.)

2-3. J. Tumo-Vaižganto romano „Pragiedruliai" („Gondingos kraštas") ištraukų komentuojamasis skaitymas („Napalys darbus dirba" ir „Lino darbų pasaka" ir kt.).

5. Teksto suvokimas ir kūrimas. Tekstas kaip kalbos vienetas. Kontekstas.
(3.2.4. )

4. Namų rašinio (pagal Šatrijos Raganą) aptarimas. (1.3.3., 1.3.4., 3.2.1., 3.2.2.)


Grupinės užduotys iš teksto analizės.
27.

2. V. Krėvės gyvenimo ir asmenybės spalvos, kūrybos panorama. Orientalistika. (3.3.1., 3.3.5.)

3. „Skirgaila" - klasikinė istorinė tragedija. Skirgailos tragizmo priežastys. Žmogaus ir valdovo tragedija.

4. Dramos ištraukų analizė. (1.3.2.)

1. Teksto suvokimo testas iš J. Tumo-Vaižganto kūrybos. (1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 3.3.4., 3.3.5., 1.3.2.)

5. Tekstų tipai. Aprašymas. Pasakojimas.
Samprotavimas.
(2.1.5., 2.1.6.)Geografija: Rytų šalys; Orientalistika. Perskaityti V. Krėvės dramą ,,Skirgaila“, B. Sruogos -,,Milžino paunksmė“.
29. 1. V. Mykolaičio-Putino kūrybos apžvalga. Asmenybė. Putinas - poetas, filosofinės pasaulėjautos menininkas. (3.3.5.)

2. Rinkinio „Tarp dviejų aušrų" pasaulėjauta. Lyrikos drama¬tizmas. Eilėraščio „Tarp dviejų aušrų" analizė. (3.3.5.)

3.V. Krėvės ir B. Sruogos dramų ištraukų analizės aptarimas. (1.3.3., 1.3.4., 3.2.1., 3.2.2.)

1. Eilėraščių ciklo „Viršūnės ir gelmės" analizė. Priešpriešos ir opozicijos. (3.3.5.)
5. Tekstų tipai. Aprašymas. Pasakojimas.
Samprotavimas.
(2.1.5., 2.1.6.)
Baigti skaityti ,,V. Mykolaičio-Putino romaną ,,Altorių šešėly“.


30. 1. V. Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly" – psichologinis realistinis romanas.

Tema, problemos, struktūra ir turinys. (3.3.5.)

2. Asmens tapatybės suradimo ir savirealizacijos kelias romane.

3. Menininko ir meno kūrybos problemos (atsakomybė sau ir kitiems). Vasario-kunigo ir Vasario-poeto problema romane. (2.3.7.)

4. Moterų paveikslai romane. 5. Teksto pavadinimas.
(3.2.4.)

Individualios ir grupinės užduotys.


31. 1. Pasirinktų V. Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly" ištraukų analizė. Pasiruošimas kontroliniam rašiniui. (2.1., 2.1.1. - 2.1.4. )


4. Ekspresionizmo estetika. „Keturi vėjai". Kazys Binkis. Kairysis avangardas (seminaras). (1.1.1., 1.2.4., 2.3.6., 3.3.1.)

2-3. V. Mykolaičio-Putino vieno eilėraščio ir romano „Altorių šešėly" ištraukos analizė ir interpretacija.
(2.1., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.)

5. Pastraipa. (2.2.1., 3.2.3.)
Ruoštis projektinių darbų iš kalbos ir literatūros nagrinėjimo pristatymui.
Kiti darbai