Šiukšlynėlis

UAB "Rozalija" įmonės veiklos aprašymas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS 1. Turinys. 2. Įmonės veiklos aprašymas. 1. Reklama. 2. Valdymo struktūra. 3. AB„ROZALIJA“ steigimas. 4. Korespondencijos tvarkymas. 5. Įmones aplinkos apibūdinimas (vartotojai). 6. Konkurentai. 7. Tekėjai. 8. Darbuotojų...
Aprašymas


TURINYS
1. Turinys.
2. Įmonės veiklos aprašymas.
1. Reklama.
2. Valdymo struktūra.
3. AB„ROZALIJA“ steigimas.
4. Korespondencijos tvarkymas.
5. Įmones aplinkos apibūdinimas (vartotojai).
6. Konkurentai.
7. Tekėjai.
8. Darbuotojų skyriaus analize.
9. Darbo apmokėjimas.
10. Atostoginių paskaičiavimas.
11. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas.
12. Skelbimas.
13. Darbuotojų atestavimas.
14. Atestavimo anketa.
15. Personalo atestavimo anketa.
16. Darbuotojų priėmimas į darbą.
17. Asmens kortelė.
18. Darbo sutartis.
19. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
20. Gyvenimo aprašymas.
21. Motyvacinis laiškas.
22. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
23. Prašymas dėl pašalpos skyrimo.
24. Pažyma apie darbo užmokestį.
25. Prašymas dėl atleidimo iš darbo.
26. Įsakymas dėl priėmimo į darbą.
27. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo.
28. Įsakymas dėl komandiruotės.
29. Biuro administratorės pareigybiniai nuostatai.
30. Įsakymas dėl atostogų.
31. Įsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo.
32. Įsakymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
33. Įsakymas dėl pavardės pakeitimo.
34. Įsakymas dėl metinės inventorizacijos.
35. Rekomendacija dėl įdarbinimo.
36. Charakteristika.
37. Įmonės veiklos analizė.
38. AB„ROZALIJA“ vadovaujančių skyrių sistema.
39. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas.
40. Pasiūla dėl bendradarbiavimo.
41. Atsakymas dėl pasiūlos.
42. Dėl užsienio kalbos mokymo.
43. Dėl anglų kalbos kursų.


Įmonės veiklos aprašymas.

Nors pagrindinės finansinės ataskaitos ir pateikia informaciją apie firmos tam tikro laikotarpio veiklos efektyvumą, tačiau jos neparodo verslo įmonės konkrečių stipriųjų ir silpnųjų ypatybių. Tokių duomenų galima gauti tik atlikus santykinių rodiklių analizę, krypčių analizę ir sudarius įprastines finansines ataskaitas vienu metu. Atlikęs finansinę analizę, tyrėjas gali laiku atskleisti konkrečias problemas. Palyginamajai veiklos efektyvumo analizei galima panaudoti ankstesnių laikotarpių duomenis ir to pramonės sektoriaus vidurkius.
Jau keli metai, kai įmonė AB„ROZALIJA“ dirba, norėdama pasiūlyti klientams plačią ir kokybišką produkciją. Mes stengsimės neatsilikti nuo naujų technologijų įsisavinimo.nuolatinio darbo ir išsamių tyrinėjimų dėka, ši įmonė progresyviai virtuosi, kol pasiekė dabartinį lygį. Čia prekiaujama iš Italijos, Lenkijos atvežta avalyne ir tai pat lietuviška.
Parduotuvėje dirba aukštos kvalifikacijos pardavėjai-konsultantai. Jie gali plačiai papasakoti klientui apie batus ir jų priežiūrą.
AB„ROZALIJA“ turi kelias parduotuves Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
Įmonės tikslas vyrus bei moteris įtikinti, kad mūsų prekės yra geresnes kokybės, kad prekių kokybė yra aukšta,
Kiti darbai