Šiukšlynėlis

"x" prekės kainos nustatymas

Lietuvos miesteliuose.
Konkurentų gėlinių tušinukų kainos identiškos arba labai panašios “Echo Stamp” tušinukų “Sarasa”

kainoms.
UAB “Echo Stamp” užima stiprią padėtį rinkoje ir yra pakankamai pajėgi įgyvendinti nepriklausomą savo įmonės strategiją ir atremti konkurentų atakas.


1.2. TIKSLAI
UAB “Echo Stamp” tikslai pagrįsti konkurencija, bet tai dar nereiškia, kad kaina bus pagrindinė konkuravimo priemonė. Įmonė nesiekia mažinti kainų, žlugdant konkurentus, nes tai mažina jos pačios pelną, o kartu ir galimybę konkuruoti kitais būdais, pavyzdžiui rėmimo priemonėmis.
Esant monopolinės konkurencijos sąlygoms ir iracionaliai prekių paklausai, kaina gali būti keliama iki tam tikro lygio, kol pirkėjai didesnę kainą laiko prekės kokybės rodikliu, bet ne per daug, kad nenukentėtų perkamumas. Kokybiškų, gero prekinio ženklo prekių kainų sumažėjimą pirkėjai papratai interpretuoja kaip kokybės pablogėjimą.
Daugelis “Zebra” automatinių, gėlinio pagrindo tušinukų tampa klasika. “Zebra” prekių kokybė be abejo yra išskirtinai aukšta, tačiau esant dideliam konkurentų skaičiui, kurie taip pat prekiauja aukštos klasės ir prestižinio ženklo (“Parker” “Senator”) rašikliais, įmonė kainodaros tikslu laiko konkurencinio pariteto išlaikymą. Tai yra kainodaros konkuravimo tikslas, pasirenkant kainų paritetą.
Jau minėjau, kad “Zebra” tušinukų kainos yra nustatomos įvedimo stadijoje ir po to visą laiką išlieka tos pačios, nebent šiek tiek koreguojamos arba truputį sumažinamos smukimo stadijoje. Tai yra įvedant į rinką naują prekę, jos kaina dažnai suderinama su kitų tos pačios kokybės prekių kainomis, tarsi “pasitinkant” konkurenciją. Šioje rinkoje yra labai reikšminga ir svarbi nekaininė konkurencija, pavyzdžiui visomis rėmimo priemonėmis.
UAB “Echo Stamp” siekia ilgalaikio pelno, tačiau negalima teigti, kad tai vidutinių kainų strategija, visgi kainos yra pakankamai aukštos lyginant su kitų firmų parduodamais gėliniais tušinukais, tačiau ne žymiai neaukštesnės nei konkurentų ir jos nėra kitose prekės gyvavimo stadijose stipriai mažinamos, išskyrus smukimo stadiją. Ilgalaikio pelno tikslas yra teisingiausias, jis neprovokuoja kainų karo, nesudaro sąlygų naujiems konkurentams atsirasti, neleidžia firmoms “plėšti“ pirkėjus, sudaro prielaidas gauti teisingą pelną, nuo įdėto kapitalo.

2. PAKLAUSOS IR ĮPLAUKŲ IŠ PARDAVIMŲ ĮVERTINIMAS
UAB “Echo Stamp” pastebėjo, kad padidinus “Sarasa” gėlinių automatinių tušinukų kainas, abu prekybos taškai pardavė tušinukų daugiau.. Pirkėjai didesnę kainą palaikė prekės kokybės ženklu.. Bet kai kaina buvo pakelta dar daugiau(dėl padidėjusio perkamumo), šių tušinukų paklausa sumažėjo, bei imta teirautis pigesnių rašymo priemonių.
Vadinasi UAB “Echo Stamp” prekių paklausa yra iracionali. Tai tokia paklausa, kuomet pirkimo procesas remiasi tiek pirkėjui būdingu mąstymo racionalumu, tiek iracionalumu. Tam tikru kainos mažinimo
...
...
Kiti darbai