Šiukšlynėlis

vadyba japonijoje

analizė (ypač japoniškųjų ypatumų ) buvo labai svarbus žingsnis vadybos kūrybinės minties vystymesi. Šio pripažinimo pagrindu atsiranda nauja vadybos tyrinėjimų sritis – lyginamoji nacionalinių vadybos elementų analizė, kuri tampa vis aktualesnė.
Antra vertus, ryškėja būtinybė neabsoliutinti nacionalinių ypatumų, nes kai kurie iš jų yra daugiau neigiami negu teigiami. Neigiamų ypatumų eliminavimas, o teigimų ypatumų išryškinimas ir optimalus panaudojimas – svarbus vadybos tobulinimo veiksnys.


Naudotos literatūros sąrašas
1. Japonų valdymo menas // Savininkas, 1996 kovo 1-7, Nr.9;
2. Naujoji vadybininkų karta solidarumą darbe skelbia atgyvena // Lietuvos rytas, 1996 spalio 14;
3. V.Ovčinikovas. Sakuros šakelė. Vilnius: Vyturys, 1986;
4. J.Rudokas. Kokios vadybos mokysimės? // Mokslas ir technika, 1993 Nr.6;
5. N.Skvorcovas. Japoniškas vadybos fenomenas // Rizika, 1993, Nr.1;
6. James A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr. Vadyba. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1999;
7. P.Zakarevičius. Vadyba. Kaunas: VDU leidykl

integravimosi procesai. Tai šiuolaikinėje vadyboje patys sudėtingiausi reiškiniai ir jų tyrimui reikia skirti ypatingą dėmesį.
Nacionalinių vadybos ypatumų pripažinimas ir jų nuodugni analizė (ypač japoniškųjų ypatumų ) buvo labai svarbus žingsnis vadybos kūrybinės minties vystymesi. Šio pripažinimo pagrindu atsiranda nauja vadybos tyrinėjimų sritis – lyginamoji nacionalinių vadybos elementų analizė, kuri tampa vis aktualesnė.
Antra vertus, ryškėja būtinybė neabsoliutinti nacionalinių ypatumų, nes kai kurie iš jų yra daugiau neigiami negu teigiami. Neigiamų ypatumų eliminavimas, o teigimų ypatumų išryškinimas ir optimalus panaudojimas – svarbus vadybos tobulinimo veiksnys.


Naudotos literatūros sąrašas
1. Japonų valdymo menas // Savininkas, 1996 kovo 1-7, Nr.9;
2. Naujoji vadybininkų karta solidarumą darbe skelbia atgyvena // Lietuvos rytas, 1996 spalio 14;
3. V.Ovčinikovas. Sakuros šakelė. Vilnius: Vyturys, 1986;
4. J.Rudokas. Kokios vadybos mokysimės? // Mokslas ir technika, 1993 Nr.6;
5. N.Skvorcovas. Japoniškas vadybos fenomenas // Rizika, 1993, Nr.1;
6. James A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr. Vadyba. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1999;
7. P.Zakarevičius. Vadyba. Kaunas: VDU leidykla, 199

Kiti darbai