Šiukšlynėlis

Profesine etika

profesijos įgyja didesnę ar mažesnę garbę, pasitikėjimą. Jos negali likti nuošalyje nuo vertybinių sistemų kūrimo. Pasitikima ne tik gydytojais, žurnalistais, bibliotekininkais ar teisėjais. Dažniausiai minint pasitikėjimą profesijos atstovais turimi omenyje konkretūs asmenys, pasižymėję visuomenėje savo kokybišku ir atsakingu darbu. Pasitikima taip pat ir teismais, žiniasklaida, bibliotekomis ar ligoninėmis, t.y. pasitikima tomis moralinėmis vertybėmis, kurias gina tos įstaigos ar institucijos. Vieno specialisto aplaidumas dar nepakirs profesinės garbės, pasitikėjimo profesija, tačiau jei keletas tos pačios srities specialistų daro grubias klaidas, ypač jei tų klaidų dėka pažeidžiami klientų interesai, susvyruoja pasitikėjimas visa institucija arba net ir profesija.
Juo profesija yra jaunesnė, tuo visuomenės pasitikėjimas ja yra mažesnis ar ir visai neutralus, ypatingai, jei jos atstovai susiduria su nedidele visuomenės dalimi, aptarnauja specifinius klientus. Todėl neseniai atsiradusių profesijų atstovai turi dėti ypatingai daug pastangų, gindami savo profesinę garbę. Vienas iš visuomenės pasitikėjimo įgijimo elementų yra profesinio kodekso sukūrimas ir skrupulingas jo laikymasis. Tačiau nei sąžinės, nei tinkamo pareigos atlikimo kodekso sukūrimas nepakeis. Tad pirmiausia visuomenės pasitikėjimas ir profesinė garbė įgyjama darbo kokybe.

LITERATŪRA:

1. Mozūraitė V. Profesinė etika – Vilnius: VU KF, 2001. – 65 p.
2. Vasiljevienė N. Verslo etika ir elgesio kodeksai: filosofinės ištakos, metodologiniai pagrindai ir šiuolaikinės praktikos bruožai. – Kaunas: VU KHF, 2000. –

savo profesinę garbę. Vienas iš visuomenės pasitikėjimo įgijimo elementų yra profesinio kodekso sukūrimas ir skrupulingas jo laikymasis. Tačiau nei sąžinės, nei tinkamo pareigos atlikimo kodekso sukūrimas nepakeis. Tad pirmiausia visuomenės pasitikėjimas ir profesinė garbė įgyjama darbo kokybe.

LITERATŪRA:

1. Mozūraitė V. Profesinė etika – Vilnius: VU KF, 2001. – 65 p.
2. Vasiljevienė N. Verslo etika ir elgesio kodeksai: filosofinės ištakos, metodologiniai pagrindai ir šiuolaikinės praktikos bruožai. – Kaunas: VU KHF, 2000. – 472 p.


Kiti darbai