Šiukšlynėlis

MS Word dokumentu sablonai, formos, stiliai

Kaip tik tokia ir yra pagrindinė dokumentų šablonų paskirtis. Bet kokiam rengiamam

būtinai turi būti parinkti tokie parametrai: pagrindinio teksto pastraipos stilius, pavyzdžiui, Įprastasis su Tiems New Roman 12 punktų šriftu, bent trijų lygmenų antraščių stiliai (Antraštė 1, Antraštė 2 ir Antraštė 3); keletas būtinų spausdinimo puslapio parametrų: puslapio orientacija, pavyzdžiui, Stačias, ir puslapio paraštės (Kairėje, Dešinėje, Viršuje, Apačioje). Išvardyti parametrai yra įrašyti naujo tuščio dokumento šablone Tuščias dokumentas (Blank document). Pagal jį sukurtas dokumentas visada pateikiamas atvėrus „Word“ programos langą ar spustelėjus standartinės priemonių juostos mygtuką . Tačiau „Word“ programa turi kelias dešimtis kitų, sudėtingesnių įtaisytų šablonų, padedančių parengti labai įvairius dokumentus, pradedant adresų ant voko išspausdinimu ir baigiant disertacijomis ar knygos maketais. Šiuose šablonuose pateikiami ne tik keli pastraipų stiliai ir spausdinimo parametrai, bet ir teksto pavyzdžiai, išsamios jų užpildymo instrukcijos, parankamų alternatyvių reikšmių laukai ir kitos priemonės. Paskutinėje „Word 2003“ versijoje dažniausiai vartojami šablonai pateikiami ir anglų, ir lietuvių kalba, todėl garai tinka abiejų kalbų raštams, laiškams ir kitiems dokumentams rengti.
Šablonas (template)- tai specialaus tipo dokumentas, padedantis vartotojui rengti dokumentus ir pateikiantis tam tikras priemones galutiniam dokumento apipavidalinimui.
Šablonas gali turėti tokius elementus ir priemones:
 vienodą visiems šio tipo dokumentams tekstą arba grafikos objektus;
 stilius;
 automatinio teksto elementus;
 makrokomandas;
 meniu ir suteiktus veiksmų atlikimo sparčiuosius klavišų derinius;
 sukurtas individualias arba modifikuotas priemonių juostas.
Šablonų reikmenų plėtiniai yra .dot, jos vaizduojamos ženkliuku . Dokumento šablonai naujiems dokumentams kurti pasirenkami užduočių skydelio Naujas dokumentas skyriuje Šablonai nurodžius reikiamą komandą.
Jau esate susipažinę su keliais „Microsoft Office“ programų vedikliais (wizard). Analogiškai „Word“ rašyklėje yra sukurtos specialios programos – dokumento kūrimo vedikliai, kurių paskirtis – padėti vartotojui sukurti dažniausiai naudojamus dokumentus ir juos profesionaliai apiforminti.
Dokumentų kūrimo vediklis – tai viena iš „Word“ programos sudedamųjų dalių, palengvinanti dokumento sukūrimą ir jo formatų sutvarkymą.
Naudojanti vedikliu, pagal atsakymus į specialius klausimus surinkti duomenys saugomi atitinkamuose dokumento dalyse, suteikiant joms reikiamus formatus. Vediklių rinkmenų plėtiniai yra .wiz, jie vaizduojami ženkliuku . Vedikliai naujiems dokumentams kurti iškviečiami užduočių skydelyje Naujas dokumentas skyriuje Šablonai komanda Mano kompiuteryje atversto dialogo skydelio Šablonai kortelėse (žr. 4 pav.) pasirinkus tinkamą vediklį.
Dalis šablonų ir vediklių įkeliami į kompiuterį diegiant „Word“
...
...
Kiti darbai