Testas - Testas, paruoštas pagal dvyliktokų kompiuterinio raštingumo įskaitų užduotis

Klausimai:


1.  Naują puslapį pradėsime rašyti Word-o meniu eilutėje Insert/Break pasirinkę:





2.  Kompiuterinio modemo paskirtis yra:





3.  Koks teksto lygiavimo režimas leidžia išlyginti pastraipos tekstą pagal abi paraštes?





4.  Kuri komanda suskaido Word-o lentelę į dvi atskiras lenteles?





5.  Neteisingas el. pašto adresas yra:





Baigti testą  Pradėti iš naujo