error code: 1001
Dalykas Egzamino tipas Egzamino įvertinimas Mokymosi lygis Metinis pažymys
Istorija -
Lietuvių k. -
Užsienio k. -
Užsienio k. arba geografija -
PAAIŠKINIMAS:
A - išplėstinis kursas (A lygis)
B - bendrasis kursas (B lygis)
S - tikslinis kursas (S lygis)