error code: 1001
LSAS peticija dėl aukštojo mokslo
Jei norite diskutuoti forume, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti
Vartotojas Pasisakymas
Žinutė parašyta: 2008-07-11 16:30:04 | Nuoroda
Peticija: http://www.dalyvausiu.lt/peticija/ P.S. Suprantama, ten išsamesnė informacija yra.
Žinutė parašyta: 2008-07-14 12:38:59 | Nuoroda
Dėl LSAS inicijuojamos Peticijos dėl LR Aukštojo mokslo įstatymo pataisų 2008 m. liepos 11 d. internete pasirodė LSAS inicijuojama Peticija dėl LR Aukštojo mokslo įstatymo pataisų. Joje nepritariama, kad „nuo ateinančių mokslo metų už studijas tektų mokėti visiems studentams (ir naujai stojantiems, ir jau studijuojantiems), kurių vidurkis būtų mažesnis nei 8 balai“. Pirmojo Peticijos reikalavimo antrasis sakinys „Gerai besimokančiais studentais laikomi studentai, kurie pasibaigus sesijai neturi akademinių skolų“ yra iš esmės teisingas. Tačiau to paties punkto pirmajame sakinyje reikalaujama, kad nemokamas aukštasis mokslas nebūtų laiduojamas gerai besimokantiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, kurie yra nurodyti Aukštojo mokslo įstatymo 61 straipsnyje ir tarp kurių yra studentai, kurie stojimo metu nepateko į valstybės finansuojamas studijų vietas. Šis sakinys visiškai paneigia Peticijos preambulėje deklaruojamus kilnius tikslus. Tikrąjį peticijos tikslą – įstatymiškai padidinti valstybinių aukštųjų mokyklų studentų, verčiamų mokėti pilną studijų kainą, skaičių – galutinai patvirtina kiti Peticijos punktai, kuriais reikalaujama papildyti Aukštojo mokslo įstatymą valstybės remiamomis paskolomis studijų kainai mokėti. Primename, jog prielaidas kilti „gero mokymosi“ kriterijų problemai sukūrė politinės jėgos, mėginančios įgyvendinti imitacinę aukštojo mokslo „reformą“ ir žūtbūt įteisinti mokestį už mokslą nepertvarkytose šalies aukštosiose mokyklose. Nepriklausomų studentų mitinguose buvo protestuojama ir prieš bankų intereso dominavimą sprendžiant mokesčio klausimą. Seniai vieša paslaptimi tapo tai, kad dėl krizės nekilnojamojo turto rinkoje bankų laukia rimti finansiniai sunkumai, todėl jie siekia atverti sau ilgalaikes galimybes pelnytis iš paskolų studentams. LSAS vadovybė, ilgą laiką vengusi išsakyti griežtą poziciją reformos imitacijos ir studentų apmokestinimo atžvilgiu, savo tikrąją poziciją aiškiai atskleidė paskutiniais veiksmais. Nepaisydama, jog LR Konstitucija duoda vienareikšmį atsakymą, kad „gerai besimokantis“ yra asmuo, sugebantis sėkmingai (be akademinių skolų) vykdyti jo pasirinktos studijų programos reikalavimus, LSAS vadovybė 2008 m. birželio mėnesio pradžioje surengtoje apklausoje studentams suteikė galimybę „savanoriškai“ nusistatyti siauresnę sąvokos „gerai besimokantis“ prasmę. Tokie veiksmai palengvina „reformatorių“ planų įgyvendinimą, o nekompetentingai surengtos apklausos rezultatais veikiausiai bus pasinaudota legitimuojant studentų apmokestinimą. Tuo tarpu antrasis Peticijos reikalavimas visiškai sutampa su „reformatorių“ ir bankų interesu. LSAS ne tik nekviečia studentų protestuoti prieš tai, kad jau nuo 2008 m. rudens neribojamas studentų, mokančių pilną studijų kainą, skaičius, bet ir siekia palengvinti bankų paskolų studentams dalybos pradžią, „studentų vardu“ prašydama tokių paskolų galimybės. Tad „reformatorių“ ir LSAS pozicijos tapačios – aukštosiose mokyklose dalis studentų turi mokėti pilną studijų kainą, o bankams turi būti sudarytos galimybės dalinti paskolas. Aukštojo mokslo sistemą iš gilios krizės gali išvesti tik esminė viso povidurinio švietimo pertvarka, o įvedami mokesčiai už mokslą tik leis tokią būtiną pertvarką atidėti neapibrėžtai ateičiai ir privers studentus susimokėti už akademinės ir politinės nomenklatūrų atsakomybės ir valios atlikti esminę reformą stoką. LSAS vadovybės faktinis bendradarbiavimas įvedant mokestį už studijas ir bankų paskolas vertintinas vienareikšmiškai kaip studentų išdavystė ir todėl ši organizacija, esant dabartinei jos vadovybei, nebeturi moralinės teisės vadintis studentų atstovais. Reiškiame nepasitikėjimą LSAS vadovybe ir raginame jį pareikšti ir LSAS bei studentų atstovybių narius. Kviečiame studentus ir moksleivius palaikyti siūlymą, jog „gerai besimokančiais“ būtų laikomi studentai, kurie pasibaigus sesijai neturi akademinių skolų, tačiau nepasirašyti Peticijos, kurią reformą imituojančios jėgos panaudos legitimuoti mokesčio įvedimui nepertvarkytose aukštosiose mokyklose. Piliečių grupė „Už kokybišką ir prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje“
Jei norite diskutuoti forume, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti Mano temos | Trinti temą | Redaguoti temą