error code: 1001
LSMU Gyvūnų mokslas
Jei norite diskutuoti forume, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti
Vartotojas Pasisakymas
Žinutė parašyta: 2013-06-01 10:07:41 | Nuoroda

LSMU patvirtinta nauja bakalauro studijų programa „GYVŪNŲ MOKSLAS“ (Animal Science), sudaryta pagal užsienio universitetų panašių programų pavyzdį. Baigę šią studijų programą ir gavę GYVŪNŲ MOKSLŲ BAKALAURO KVALIFIKACINĮ LAIPSĮ, įgysite ne tik įgūdžių ir žinių apie gyvūnų veisimą, auginimą, laikymo technologijas, gerovę ir sveikatingumą, bet taip pat galėsite pasirinkti vieną iš specializacijų – GYVŪNINĖS PRODUKCIJOS GAMYBOS, KINOLOGIJOS, ŽIRGININKYSTĖS ar AKVAKULTŪROS (tai bus nurodyta Jūsų diplome). Šios specializacijos neapribos Jūsų įsidarbinimo galimybių, bet suteiks gilesnių žinių pasirinktoje srityje.

Pati esu LSMU III kurso medicinos studentė. Kadangi jau prieš stojant į mediciną labai domėjausi kinologiją ir turėjau slaptą viltį kada nors paraleliai pabaigti ir kinologijos studijas, pradėjau bendrauti su LSMU VA Gyvulininkystės technologijos fakultetu ir buvau pakviesta į šios studijų programos rengimo darbo grupę kaip studentų atstovė. Taigi, pačią programą "pažįstu" truputį giliau, nes teko prisidėti prie jos idėjos.

Gyvūnų mokslo ir gyvulininkystės technologijos specialistų Lietuvoje šiuo metu LABAI trūksta, taigi įsidarbinimo galimybės tikrai bus plačios ir atlyginimai patrauklūs. Noriu dar kartą pabrėžti, kad specializacija jūsų NEAPRIBOJA, bet suteikia PRANAŠUMĄ tam tikroje srityje. Jei tikrai norėsite, galėsite darbintis ir pagal specializaciją - galbūt tai netgi bus privatus Jūsų verslas, nes studijų programa suteiks ir vadybinių žinių.
Beje, kai kuriuos specializacijų dalykus dėstys pakviesti dėstytotai iš užsienio.


Jei turite kokių nors abejonių ir klausimų, aš mielai, kiek leis mano žinios, Jums atsakysiu. Norėčiau palinkėti viena - specialybę rinkitės pagal širdį, o šiai sričiai tikrai reikia pasišventusių ir gerų specialistų, kokiais, jei labai norėsite, galite tapti JŪS.

 

 

Gyvūnų mokslas

Pirmosios pakopos studijų programa

Studijų sritis – biomedicinos mokslai

Studijų kryptis – žemės ūkis ir veterinarija, šaka – gyvūnų mokslas

Suteikiamas gyvūnų mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 3,5 metai

Nuolatinė studijų forma, taikomas dieninis mokymosi būdas;

Studijų trukmė – 5 metai

Ištęstinė studijų forma, taikomas neakivaizdinis mokymosi būdas

 

Studijų paskirtis – parengti aukštos kvalifikacijos universitetinio išsilavinimo specialistus, gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, turinčius pakankamai įvairių mokslo sričių žinių ir įgijusius įgūdžius planuoti, organizuoti ir parinkti pažangiausias gyvūnų veisimo, auginimo, laikymo technologijas, analizuoti ir vertinti jų poveikį gyvūnų produktyvumui, produkcijos kokybei ir saugai, užtikrinant gyvūnų genetinių išteklių racionalų ir tausų naudojimą, gyvūnų gerovę ir sveikatingumą, apibrėžti naujas ir reikšmingas studijų srities mokslinių tyrimų ir plėtros galimybes ir problemas, priimti inovatyvius vadybinius sprendimus, kurti savo verslą; turėti specifinių pasirinktos (vienos iš keturių) specializacijos – gyvūninės produkcijos gamybos, kinologijos, žirgininkystės, akvakultūros – žinių ir gebėjimų.

Specializacijos:

Gyvūninės produkcijos gamyba – gebės vertinti ir analizuoti pieno, mėsos gamybos veiksnius, įtakojančius gyvūnų produktyvumą ir jų produkcijos kokybę, parinkti racionalias ir ekonomiškai efektyvias auginimo technologijas, atsižvelgiant į konkretaus ūkio ekonomines sąlygas. Gebės organizuoti ekologinės ir tradicinės gyvulininkystės produkcijos gamybą.

Kinologija – gebės identifikuoti pagrindines dekoratyvinių, tarnybinių ir medžioklinių šunų veisles, planuoti, organizuoti, parinkti ir vertinti šunų selekcijos metodus, šėrimo, auginimo ir laikymo technologijas, identifikuoti paveldimas ligas, vykdyti šunų atranką dresavimui, įgis pirminius šunų dresavimo, parodų ir darbinių savybių bandymų gebėjimus; gebės vystyti ir savarankiškai kurti savo verslą, analizuoti rinkos veiksnius, taikyti rinkodaros principus, vykdyti finansinę įmonės veiklos apskaitą, taikyti humanišką požiūrį į šunininkystę, kaip kultūros paveldo vertybę, bendravimo būdą bei įvairiapusiškai vertingą šiuolaikinės visuomenės veiklos formą.

Žirgininkystė – gebės planuoti, organizuoti, parinkti ir vertinti žirgų šėrimo, auginimo ir laikymo technologijas, analizuoti ir vertinti ugdymo bei treniravimo programas ir planus, siūlyti, rengti ir įgyvendinti žirgininkų ir žirgų ligų bei traumų profilaktikos ir prevencines programas, vertinti jų veiksmingumą.

Akvakultūra Gebės atpažinti žuvis, analizuoti, vertinti ir taikyti jų tyrimo metodus, taikyti žuvų genetikos principus, siekiant išsaugoti ir efektyviai valdyti žuvų išteklius, identifikuoti ir klasifikuoti akvakultūros fermų tipus ir gyvūnų bei augalų auginimo technologijas, vertinti verslinių žuvų išteklių būklę, nustatyti aplinkos veiksnius, turinčius įtakos žuvų sveikatai, parinkti jų tyrimo metodus ir įvertinti riziką sveikatai, maistui ir aplinkai, spręsti tvaraus žuvų išteklių išsaugojimo problemas, taikyti dirbtiną vandens augalų ir gyvūnų auginimą, vystyti ir savarankiškai kurti verslo įmones, analizuoti rinkos veiksnius, taikyti rinkodaros principus, vykdyti finansinę verslo įmonės veiklos apskaitą.

Studijų rezultatas –asmuo, baigęs gyvūnų mokslų studijų programą ir įgijęsgyvūnų mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnį, gali dirbti įvairiose gyvūnų produkciją gaminančiuose įmonėse, konsultavimo paslaugas teikiančiuose biuruose, pašarų pramonės ir kokybės vertinimo srityse, mėsos ir pieno sektoriuje, tarptautinėse žemės ūkio ir mokslinių tyrimų institucijose, giminingose paslaugų šakose kaip pašarai, sveikatos priežiūra, genetika, rinkodara, švietimas, gyvūnų pritaikymas visuomenėje (terapija) bei verslu. Baigęs kinologijos specializaciją, absolventai galės dirbti kinologais valstybės sienos apsaugos tarnybose, muitinėse, apsaugoje, taip pat kurti savo verslą, imtis konsultavimo veiklos, konsultuodami ir teikdami paslaugas veislynams, dresavimo mokykloms, gyvūnų globos namams, šunų augintojams, dirbti pašarų gamybos įmonėse.

Baigęs žirgininkystės specializaciją, absolventas gali dirbti žirgininku, žirgų augintoju, prižiūrėtoju dresuotoju tiek privačiuose, tiek ir valstybiniuose žirgynuose ar kaimo turizmo paslaugų sektoriuje, gali imtis privačios veiklos ir auginti veislinius arklius ar plėtoti kaimo turizmo paslaugas. Baigęs akvakultūros specializaciją spręs tvaraus žuvų išteklių išsaugojimo problemas, taikys dirbtiną vandens akvakultūrų auginimą, savarankiškai kurs verslo įmones.

Žinutė parašyta: 2013-06-02 13:44:49 | Nuoroda

 Rengiant programą, buvo išanalizuota ne viena dešimtis užsienio studijų programų ir paruoštas optimaliausias variantas Lietuvai.
Jei domina, paieškokite google "Bachelor of Animal Science" arba "Animal Science BSc" ir rasite daugybę analogiškų programų pavyzdžių su specializacijomis, kurios apima tiek ŽŪ gyvūnus (farm animals) arba gyvūninės produkcijos gamybą (livestock production), tiek gyvūnus-kompanionus - žirgus, šunis, kartais būna ir laukinių gyvūnų specializacija.

"As the degree progresses, you have the chance to specialize in either companion animals (including cats, dogs, horses and other less common pet species) or farm animals (including cattle, sheep, pigs and poultry), whilst also maintaining some study of the other animal grouping."

"This course is designed for those interested in our relationship with and management of animals in a rapidly changing world. The course has three specialist majors focusing on: 1) livestock production; 2) wildlife management; and 3) horses and dogs"

"In addition to taking the core modules listed above, the selection of one of the three pathways provides an opportunity to pursue specialist interests:
- Farm Animal Production Science includes training in dairy and meat production, nutrition, animal health, the health and management of organic livestock and grassland management;
- Equine Science covers areas such as equine performance physiology, equine nutrition and equine behaviour;
- Companion Animal Science includes the study of the health, welfare, anatomy, physiology and nutrition of animals such as dogs, cats, rodents, birds and some of the more exotic species."

www.une.edu.au/courses/courses/BANSC
www.aber.ac.uk/en/undergrad/courses/animal-science-degree/

Žinutė parašyta: 2013-06-04 00:21:39 | Nuoroda

Koks butu mazdaug KB i VNF istestines studijas ir kokiu egzaminu reikia?

Žinutė parašyta: 2013-06-09 18:57:43 | Nuoroda

O ar bus valstybės finansuojamų vietų? 

Žinutė parašyta: 2013-06-13 13:58:32 | Nuoroda

 Sveiki, kas žada čia stoti? :)

Žinutė parašyta: 2013-06-19 23:15:33 | Nuoroda

Kol kas 3 vietoj sitas variantas :)

Žinutė parašyta: 2013-11-18 20:35:51 | Nuoroda

 Ar yra studijuojančių šį dalyką? 

  • Biologija / VBE 96
  • Chemija / VBE 94
  • Lietuvių kalba (gimtoji) / VBE 100
Žinutė parašyta: 2013-12-29 12:36:52 | Nuoroda

Sveikos!

Galvoju apie galimybę studijuoti gyvūnų mokslą, taip pat labai domina žirgininkystė.

Gal galit pasakyt, kokių egzaminų reikia? Koks jų svertinis koeficentas? Kiek yra suteikiama vf vietų kiekvienais metais? Koks turėtų būti KB norint įstoti į vf vietą? Kokios galimybės būtų gauti ne minimalaus atlyginimo darbą pasilikus Lietuvoje po studijų ir kur būtų galima save realizuoti?

Ačiū už atsakymus!

Jei norite diskutuoti forume, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti Mano temos | Trinti temą | Redaguoti temą