error code: 1001
Mokymo programos
Mūrininko Betonuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 211058205
Kodas pagal ISCED: 23358
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos
1.Programos poreikio pagrindimas:
Pagal Lietuvos darbo biržos įsidarbinimo prognozes, įvairių profilių statybininkų poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Kadangi auga statybos darbų apimtys, ypač jaučiamas trūkumas mūrininkų ir betonuotojų, todėl atlikus tyrimus ir apklausą statybos verslu užsiimančiose firmose, padaryta išvada, kad įmonėms trūksta kvalifikuotų mūrininkų-betonuotojų, todėl jos suinteresuotos kvalifikuotų darbininkų ruošimu, teikia konsultacijas ir pasiūlymus dėl mokymo turinio, mielai bendradarbiauja suteikdami mokiniams darbo vietas gamybinės praktikos metu.
2. Programos tikslas:
Paruošti mūrininkus betonuotojus, kurie mūrys konstrukcijas iš plytų, blokelių,; montuos pamatus, rūsio sienas ir kitas surenkamas konstrukcijas mūriniuose pastatuose; paruoš pagrindą pamatams ir grindims ir betonuos jas; įrengs pamatų, rūsio sienų ir grindų hidroizoliaciją; skaitys darbo brėžinius , apskaičiuos darbo ir medžiagų sąnaudas.

3.Programos statusas:
2-ojo profesinio išsilavinimo lygio, I pakopos pirminio profesinio mokymo programa. Programa skirta asmenims , baigusiems 9 klases ir siekiantiems įgyti pagrindinį išsilavinimą .
Šią programą gali vykdyti profesinio mokymo įstaigos , turinčios licenciją mokyti mūrininką-betonuotoją.


Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Mūrininko betonuotojo mokymo programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų).

Mokomasi:
1.1 Specialybės teorijos ir praktinių įgūdžių dalykų:
statybinės braižybos, brėžinių skaitymo, statybinių medžiagų ir gaminių , bendrųjų statybos, tinkavimo darbų, medienos apdirbimo rankiniais įrankiais, mūrijimo pagrindų, sienų , kampų ir sankirtų mūrijimo, konstrukcijų mūrijimo iš plytų, konstrukcijų mūrijimo iš blokelių , apdailos mūro, mūro remonto, hidroizoliacijos įrengimo , betonavimo , montavimo darbų, darbuotojų saugos ir sveikatos.
1.2 Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos.
1.3. Bendrakultūrinių dalykų:
dorinio ugdymo (etikos , tikybos), valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, pilietinės visuomenės pagrindų, profilinės estetikos, kūno kultūros.
1.4 Bendrojo lavinimo 10 ir išlyginamosios 9 klasės dalykų mokomasi pagal pagrindinio išsilavinimo dalykų programą.

2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.

Praktikiniam mokymui skiriama 1620 valandos, iš kurių ištisinei gamybinei praktikai statybvietėje skiriamos 600 valandų. Praktinis mokymas vykdomas mokymo įstaigos dirbtuvėse ir statybvietėje.

3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Mūrininko-betonuotojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam programoje numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kvalifikacinio egzamino (teorinio ir praktinio) vertinimo rezultatus. Egzamino organizavimą, komisijos sudėtį, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Mokiniams, išlaikiusiems kvalifikacinius egzaminus, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas..
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos

Įgyjamos kompetencijos:
"žinoti statinius; statybines medžiagas ir gaminius;
"montuoti įvairiame aukštyje darbo įrangą; tinkuoti paprastais skiediniais, apdirbti medieną rankiniais įrankiais;
"skaityti darbo brėžinius;
"apskaičiuoti atliktų darbų apimtį ir medžiagų sąnaudas;
"mūryti konstrukcijas iš paprastųjų ir apdailos plytų, konstrukcijas iš blokelių, lengvųjų konstrukcijų sienas, šaltyje, ardyti mūrą rankiniu būdu, remontuoti ir sutvirtinti mūrines konstrukcijas;
"atlikti hidroizoliacinius darbus;.
"surinkti ir montuoti klojinius, atlikti armavimą, betonuoti konstrukcijas;
"kabinti konstrukcijas ir gaminius, sandėliuoti surenkamus betono ir gelžbetonio gaminius;
" montuoti konstrukcijas mūriniuose pastatuose.

1.Darbo aprašymas

Mūrininkas -betonuotojas dirbs statybvietėje, kurioje mūrys konstrukcijas iš plytų, blokelių, montuos pamatus, rūsio sienas ir kitas surenkamas konstrukcijas mūriniuose pastatuose; paruoš pagrindą pamatams ir grindims ir betonuos jas; įrengs pamatų, rūsio sienų ir grindų hidroizoliaciją; skaitys darbo brėžinius , apskaičiuos darbo ir medžiagų sąnaudas. Mūrininko- betonuotojo darbas reikalauja fizinės ištvermės, darbo aplinka gali būti dulkėta ir purvina, dirba atvirose statybos aikštelėse ir ankštose uždarose patalpose, atliekant ardymo ir remonto darbus. Pavojingas darbas dirbant su cheminiais priedais, kurie maišomi į skiedinį, taip pat įvairiame aukštyje ant pastovų ir pastolių, įvairiomis oro sąlygomis. Darbas organizuojamas individualiai arba grupelėmis. Dėl darbo specifikos aprūpinami specialia apranga. Mūrininkui - betonuotojui svarbios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs kvalifikaciją pagal pirminio profesinio mūrininko -betonuotojo mokymo programą gali dirbti tiek Lietuvos tiek užsienio įmonėse, kurios stato mūrinius pastatus. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse. Nesunkiai mūrininkas - betonuotojas gali įgyti papildomas staliaus, tinkuotojo kvalifikacijas.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Profesijos mokytoja metodininkė Jadvyga Aleksejeva

2006- 01- 30
Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2006-02-20.

A. Urnavičius

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Utenos regioninis profesinio mokymo centras Utena Aukštaičių g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju