error code: 1001
Mokymo programos
TV operatoriaus menas
Valstybinis kodas: 61204M104
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti audiovizualinio meno bakalaurus, TV operatorius, galinčius profesionaliai ir kūrybiškai filmuoti įvairių kino ir TV formatų kūrinius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas, susijusias su audiovizualinio meno srities gebėjimais.
Būsimieji TV operatoriai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: foto-kino medžiagos paruošimo technologijas, foto procesų teorijas, fotografinę chemiją, foto kompozicijas, spalvotą fotografiją, reklaminę fotografiją, TV ir kino darbo organizavimą, bendrąją foto techniką, elektrotechniką ir elektroniką, TV žurnalistikos pagrindus ir kt. bei specialybinius dalykus: operatoriaus meistriškumo pagrindus, TV technikos ir technologijos pagrindus, šviesos ir kameros judesio techniką, eksponometriją, apšvietimo technologiją, vaizdo kompoziciją, kino ir TV dramaturgiją, skaitmeninio vaizdo redagavimo technologijas, kino ir TV scenografiją, kino ir TV režisūros pagrindus, fotoprocesų teoriją ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomojoje kino studijoje, TV bei kino studijose. Praktinių studijų trukmė – 8 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami TV ir kino darbo organizavimo, filmavimo, foto-kino medžiagos paruošimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir operatoriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus audiovizualinio meno bakalaurantūros, TV operatoriaus meno studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities magistrantūros studijų programose.
TV operatoriaus meno studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių audiovizualinio meno srities gebėjimų ir siekiantiems tapti audiovizualinio meno bakalaurais, TV operatoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno bakalauro, operatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti operatoriaus darbą.
Asmuo, įsigijęs audiovizualinio meno bakalauro, operatoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti papasakoti veiksmo eigą vaizdu, atskleisti temą vizualinės medžiagos nuotaikos, kompozicijos bei vaizdų ritmikos pagalba, techninius gerai filmuoti vaizdus, techniškai tiksliai ir meniškai naudoti apšvietimą, dramaturgiškai analizuoti kūrinį, skirti ir tinkamai taikyti darbe įvairių rūšių kameras ir juostas;
- žinoti TV operatoriaus pareigas, jo darbo pobūdį, atsakomybę bei pagrindinius operatoriaus profesijos vertinimo kriterijus, fotochemines ir skaitmeninės kinematografijos technologijas, kino projekcijos kokybinius standartus, optinės fizikos – fotometrijos pagrindus, kino ir TV trumpųjų žanrų (reklamos, klipo) filmavimo specifiką, gamybos struktūrą, gamybos eiliškumą;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais, logiškai ir argumentuotai ginti savo kūrybines bei profesines pozicijas.
Audiovizualinio meno bakalauro, operatoriaus kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vykdančioje studijas pagal TV operatoriaus meno studijų programą.
Norintiems siekti audiovizualinio meno bakalauro, operatoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti operatoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję audiovizualinio meno bakalauro, operatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti operatoriais TV studijose, kino studijose, renginių firmose, reklamos agentūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju