error code: 1001
Mokymo programos
Etika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13026
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti etikos mokytojus, bendrojo ir specialiojo lavinimo mokyklų dorinio ugdymo dalykų mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus ir specialybių žmonėmis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji dailės mokytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: lietuvių kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, meninį ugdymą, politologiją ir sociologiją, užsienio kalbą, specialybinius dalykus: etikos dėstymo teoriją ir metodiką, etikos propedeutiką, elgesio kultūrą ir dorovę, etiketo teoriją ir istoriją, senovės rytų, senovės Graikijos ir Romos, viduramžių, naujųjų amžių, XIX-XX a. filosofijos ir etikos istoriją, Lietuvos filosofijos ir etikos istoriją (ugdymo aspektas), ekologinė etiką, savikūros ir pedagoginę etiką, verslo etiką, bioetiką, etnokultūros ir etnoetikos didaktinius pagrindus, ugdymo filosofijos pagrindus, estetika ir estetinį ugdymą, didaktinį ir antropologinį filosofijos aspektą, teisės propedeutiką ir vaikų teisės apsaugą, J. Rawlso teisingumo teoriją, didaktiką bei mokymo metodikas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: rengiami seminarų ir kursiniai darbai bei pedagoginė ir mokomoji praktika. Pedagoginės praktikos trukmė - 20 savaičių. Jos metu tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, pedagoginių įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu ir baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus etikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Etikos bakalauro studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti etikos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti etikos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones etikos teorijos ir dorovinio elgesio praktikos dalykų, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti nepamokinius būrelius vaikų ugdymo centruose, mokyklose, ugdyti mokyklinio amžiaus vaikų dorovingumą, empatijos jausmą, organizuoti tarpmokyklinius etikos būrelių dalyvių konkursus
- žinoti įvairius dorovinio ugdymo darbo niuansus bei šio darbo organizavimo principus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir ugdytiniais
Bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal etikos studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti etikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo ir specialiojo lavinimo, profesinėse mokyklose, universitetų metodiniuose kabinetuose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose, firmose, savivaldybėse kaip įvairių etikos komisijų nariai, diplomuoti specialistai.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju