error code: 1001
Mokymo programos
Veterinarinė Maisto Sauga Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612A64001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti visuomenės sveikatos specialistus, galinčius dirbti gyvūninių ir negyvūninių žaliavų ir maisto produktų kokybės bei saugos užtikrinimo grandyse, sugebančius bendradarbiauti su įvairių kitų sričių specialistais.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į aukštąją mokyklą konkurso sąlygas.
Būsimieji visuomenės sveikatos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, sociologiją, civilizacijų istoriją; studijų pagrindų dalykus: analizinę chemiją, gyvūnų morfologiją, fiziologiją; specialaus lavinimo dalykus: mikrobiologiją, ekologiją ir aplinkosaugą, maisto produktų gamybos technologijos pagrindus, gyvūnų, skirtų maisto produktų gamybai auginimo technologijas, pašarų higieną ir saugą, ekonomikos pagrindus ir kt. Taip pat studijuoja pasirenkamuosius dalykus – žmogaus anatomiją, sociologiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: maisto įmonėse, maisto mikrobiologijos laboratorijose, gamybinė praktika maisto įmonėse, stambiuose prekybos centruose. Praktinių studijų trukmė - 760 val.
Veterinarinės maisto saugos studijų programa baigiama egzaminu ir bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus veterinarinės maisto saugos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų studijų srities magistrantūros programose

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti įvertinti gyvūninių ir augalinių žaliavų ir iš jų pagamintų maisto produktų saugumą žmonių sveikatai, paimti mėginius ir atlikti oficialius maisto žaliavų ir produktų juslinius ir laboratorinius tyrimus, įvertinti gyvūninių ir augalinių maisto žaliavų bei produktų struktūrą, cheminę sudėtį, mikrobiologinius ir biocheminius parametrus, rizikos veiksnius žmonių sveikatai, identifikuoti bendras žmonių ir gyvūnų ligas, plintančias per maisto žaliavas ir gamybos atliekas, nustatyti maisto įmonių atliekų įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai, , įvertinti gyvūninių ir augalinių maisto žaliavų priedų, papildų ir maisto laikymo, transportavimo ir realizavimo sąlygas, tikrinti geriamo ir maisto įmonėse naudojamo vandens kokybę, tiekimo įrenginių sanitariją, nagrinėti vartotojų poreikius ir socialinius ekonominius maisto vartojimo struktūros pokyčius, dirbti taip, kad maisto produktų gamybai būtų naudojamos aukščiausios rūšies žaliavos, gautos iš gyvūnų, išaugintų griežtai laikantis jų auginimo reikalavimų ir technologijų
- žinoti gyvūnų organizmo struktūrą ir funkcijas, mikrobiologiją, toksikologiją, zoonozinius susirgimus, ekologiją, aplinkotyrą, aplinkos ir gyvūnų saugą, gyvūnų genetinę įvairovę, produktyvumo sistemas, maisto chemiją, žmonių mitybą, veterinarijos sanitarijos ir higienos reikalavimus, gyvūninių ir augalinių žaliavų perdirbimo technologijas, teisės aktus ir dokumentus, reglamentuojančius gyvūninių ir augalinių žaliavų ir maisto produktų kokybę ir saugą, prekybos ir vadybos pagrindus
mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti aukštojoje mokykloje, vykdančioje studijas pagal veterinarinės maisto saugos studijų programą.
Norintiems siekti visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą įvairaus lygio valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose, laboratorijose, gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų kokybės ir saugos užtikrinimo grandyse, maisto įmonėse, prekybos centruose ir kt.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju