error code: 1001
Mokymo programos
Muzikos pedagogika
Valstybinis kodas: 631X14001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Studijų pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti muzikos mokytojus, gebančius valdyti pedagoginį procesą – kelti tinkamus mokymo tikslus ir uždavinius, numatyti pedagoginio poveikio rezultatus ir mokymo etapus, formuoti tinkamą psichologinę atmosferą pamokoje, skatinančią mokymosi motyvaciją, tikslingai naudoti šiuolaikinės pedagoginės psichologijos žinias, kurti individualias ugdymo programas, atsižvelgiant į ugdytinio gebėjimus, tikslingai taikyti įvairius didaktinius metodus, tinkamai formuoti grojimo muzikos instrumentais įgūdžius, tinkamai parinkti mokinio gebėjimus ir pasirengimo lygmenį atitinkantį repertuarą.
Stojantieji turi turėti muzikos ar menotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji muzikos mokytojai studijuoja bendruosius dalykus; pedagoginę psichologiją, didaktiką, raidos psichologiją, pedagogines teorijas, muzikos pedagogiką ir kt. bei specialybinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
atlikimo (muzikos dalyko (instrumento, balso) mokymo metodiką, pedagoginio repertuaro studijas)muzikologijos (muzikologinių dalykų mokymo metodiką)choro dirigavimo pedagogikos (dirigavimo dalykų mokymą, vadovavimo vaikų ir jaunimo chorams metodiką)
Praktinės studijos vyksta vienu etapu: pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė – sav. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami mokymo tikslų ir uždavinių kėlimo, individualių ugdymo programų kūrimo, tinkamo repertuaro parinkimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama mokytojo profesinė kompetencija.
Baigus muzikos pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti valdyti pedagoginį procesą – kelti tinkamus mokymo tikslus ir uždavinius, numatyti pedagoginio poveikio rezultatus ir mokymo etapus, formuoti tinkamą psichologinę atmosferą pamokoje, skatinančią mokymosi motyvaciją, tikslingai naudoti šiuolaikinės pedagoginės psichologijos žinias, kurti individualias ugdymo programas, atsižvelgiant į ugdytinio gebėjimus, tikslingai taikyti įvairius didaktinius metodus, tinkamai formuoti grojimo muzikos instrumentais įgūdžius, tinkamai parinkti mokinio gebėjimus ir pasirengimo lygmenį atitinkantį repertuarą, suteikti žinių apie muziką, plečiančių mokinių meninį akiratį, lavinti kūrybiškumą, skatinantį mokinių meninę saviraišką, tikslingai taikyti įvairių mokymo metodikų naujoves
- žinoti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teisinius aktus, muzikinio ugdymo programų bei standartų reikalavimus, formalaus ir neformalaus vertinimo ypatumus ir būdus, komandinio darbo ypatumus, principus, pagrindinius šiuolaikinės vadybos principus
- mokėti bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais ir jų tėvais, dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, logiškai ir argumentuotai ginti savo kūrybines bei profesines pozicijas
Muzikos mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal muzikos pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti mokytojo kvalifikacijos reikia turėti muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti muzikos mokytojais muzikinio ugdymo (muzikos (meno) mokyklose, gimnazijose, konservatorijose), bendrojo lavinimo mokyklose, kultūros įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju