error code: 1001
Mokymo programos
Muzikinis folkloras
Valstybinis kodas: 621W30001
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta plėsti ir gilinti žinias bei gebėjimus, įgytus pagrindinėse universitetinėse studijose, parengti etninės muzikos meno žinovus, plataus profilio muzikos ir etninės kultūros specialistus, išmanančius muzikos meno specifiką, jos raidos dėsnius, pasaulio etninės muzikos, etnopsichologijos savitumus, gebančius kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti muzikos kūrybos, atlikimo ir muzikinio gyvenimo reiškinius, suteikti galimybes įsigilinti į naujausias mokslines metodologijas ir lavinti gebėjimus, taikyti juos praktikoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji etnomuzikologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: etnomuzikologijos kryptis ir metodus, Europos tautų polifoniją, šokio antropologiją, instrumentinės liaudies muzikos analizės pagrindus, muzikinę antropologiją, Lietuvos tautinių mažumų tradicinę muziką, šokio etnologiją, Europos tautų tradicinę muziką, pasaulio muziką: tradicines muzikines kultūras, psichoakustinius muzikos tyrimo metodus
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus etnomuzikologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ir meno studijų srities doktorantūros studijų programose.
Etnomuzikologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti etnomuzikologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti etnomuzikologo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti etninės ir profesionaliosios muzikos funkcionavimo šiuolaikinėje kultūroje reiškinius, diegiant etninės muzikos pavyzdžius į vaikų muzikos ugdymo sistemą, formuoti lietuvių muzikos žodyną, generuoti kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo būdų bei galimybių, naudojantis regioniniais, nacionaliniais bei tarptautiniais informaciniais tinklais, skatinti etninės kultūros plėtrą Lietuvoje, prisidėti prie Lietuvos kultūros politikos formavimo
- žinoti muzikos meno specifiką, jos raidos dėsnius, pasaulio etninės muzikos, etnopsichologijos savitumus;
- mokėti dirbti savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Muzikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal etnomuzikologijos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos magistro kvalifikacijos reikia turėti muzikos (etnologijos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję muzikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti (etno)kultūros centruose, žiniasklaidoje, muziejuose, archyvuose, mokslinių tyrimų institutuose, bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklose, kolegijose, universitetuose ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju