error code: 1001
Mokymo programos
Vaizdo operatorius
Valstybinis kodas: 621W43001
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji audiovizualinio meno magistrantūros, TV operatoriaus meno studijų programa skirta rengti TV operatorius, gebančius taikyti teorines metodologines žinias ir mokslinio darbo įgūdžius praktinėje veikloje, kompetentingai ir kūrybiškai analizuoti ir vertinti audiovizualinio meno procesus bendrame kultūros kontekste.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji operatoriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: operatoriaus meistriškumą, profesinius seminarus, mokslo darbo rašymo pagrindus, kinematografinės technikos raidą, kompiuterinį montažą, kino kameros kūrybinį vaidmenį filme ir kt. bei taikomuosius studijų dalykus: ekrano režisūros pagrindus, operatoriaus meistriškumo istoriją, TV teoriją ir kritiką, mokslo tiriamojo darbo pagrindus, šiuolaikinę medijų sistemą.
Praktinės studijos vyksta vienu etapu: mokomojoje kino studijoje. Praktinių studijų trukmė – 4 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami šviesos naudojimo, kamerų ir juostų tinkmo parinkimo darbui, veiksmo perteikimo judančiu vaizdu ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro praktiniu darbu: dokumentiniu arba vaidybiniu filmu. Baigusiajam suteikiamas audovizualinio meno magistro kvalifikacinis laipsnis ir operatoriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus audiovizualinio meno magistrantūros, TV operatoriaus meno studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
TV operatoriaus meno studijų programa skirta asmenims, turintiems audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti audiovizualinio meno magistrais, TV operatoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno magistro, operatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti TV operatoriaus darbą.
Asmuo, įgijęs TV operatoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti papasakoti veiksmo eigą vaizdu, atskleisti temą vizualinės medžiagos nuotaikos, kompozicijos bei vaizdų ritmikos pagalba, gerai filmuoti techninius vaizdus, techniškai tiksliai ir meniškai naudoti šviesą, dramaturgiškai analizuoti kūrinį, skirti ir tinkamai taikyti darbe įvairias kamerų ir juostų rūšis, praktinėje veikloje taikyti teorines metodologines žinias ir mokslinio darbo įgūdžius , kūrybiškai ir kompetentingai analizuoti ir vertinti audiovizualinio meno procesus bendrame kultūros kontekste, brandinti kūrybines idėjas ir ieškoti jų realizavimo galimybių.;
- žinoti TV operatoriaus pareigas, jo darbo pobūdį, atsakomybę bei pagrindinius operatoriaus profesijos vertinimo kriterijus, fotochemines ir skaitmeninės kinematografijos technologijas, kino projekcijos kokybinius standartus, optinės fizikos – fotometrijos pagrindus, kino ir TV trumpųjų žanrų (reklamos, klipo) filmavimo specifiką, gamybos struktūrą, gamybos eiliškumą;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais, logiškai ir argumentuotai ginti savo kūrybines bei profesines pozicijas.
TV operatoriaus kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vykdančioje studijas pagal audiovizualinio meno magistrantūros, TV operatoriaus meno studijų programą.
Norintiems siekti audiovizualinio meno magistro, TV operatoriaus kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti operatoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję audiovizualinio meno magistro, TV operatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti operatoriais TV studijose, kino studijose, reklamos agentūrose, mokslo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju