error code: 1001
Mokymo programos
Vaizdo režisūra
Valstybinis kodas: 621W43002
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji audiovizualinio meno magistrantūros, TV režisūros studijų programa skirta rengti audiovizualinio meno magistrus, TV režisierius, gebančius taikyti praktines, teorines metodologines žinias ir mokslinio darbo įgūdžius, įgyvendinant savo kūrybinius projektus, TV bei kino meno reiškinių analizėje, kompetentingai ir kūrybiškai analizuoti ir vertinti audiovizualinio meno procesus bendrame kultūros kontekste, dėstyti šios srities dalykus aukštosiose universitetinėse mokyklose.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji TV režisieriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: ekrano vaizdo ir garso kūrimą, mokslinio darbo rašymo pagrindus, dokumentinių filmų režisūrą, vaidybinių filmų režisūrą, kompiuterinį montažą, režisūrinio scenarijaus ruošimą ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: darbą su aktoriais, ekrano dramaturgiją, mokslo tiriamojo darbo pagrindus, šiuolaikinę medijų sistemą, TV teoriją ir kritiką.
Praktinės studijos vyksta vienu etapu: mokomojoje kino studijoje. Praktinių studijų trukmė – 3 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami įvairaus žanro bei stiliaus TV laidų, dokumentinių bei vaidybinių filmų kūrimo, darbo su aktoriais ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu – vaidybiniu arba dokumentiniu filmu bei moksliniu darbu. Baigusiam suteikiamas audiovizualinio meno magistro kvalifikacinis laipsnis ir režisieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus audiovizualinio meno magistrantūros, TV režisūros studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
TV režisūros studijų programa skirta asmenims, turintiems audiovizualinio meno ar teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti audiovizualinio meno magistrais, TV režisieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno magistro, TV režisieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti TV režisieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs TV režisieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti kurti įvairaus žanro bei stiliaus TV laidas, dokumentinius bei vaidybinius video filmus, reklaminius siužetus, išmanyti naujausias TV bei kino technologijose, rinkti, analizuoti ir praktikoje taikyti profesinę informaciją, taikyti praktines, teorines metodologines ir mokslinio darbo žinias bei įgūdžius realizuojant savo kūrybinius projektus, kompetentingai ir kūrybiškai analizuoti TV bei kino projektus ir vertinti juos bendrame kultūros kontekste;
- žinoti scenarijaus rašymo ypatybes, vaizdo dramaturgijos dėsnius, vaizdo montažo galimybes, darbo su aktoriais specifiką, TV laidų bei filmų garsinimo specifiką;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, efektyviai bendrauti su kūrybinės grupės nariais, logiškai ir argumentuotai ginti savo kūrybines bei profesines pozicijas.
TV režisieriaus kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vykdančioje studijas pagal TV režisūros studijų programą.
Norintiems siekti audiovizualinio meno magistro, TV režisieriaus kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti TV režisieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję TV režisieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti režisieriais TV studijose, kino studijose, reklamos agentūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju