error code: 1001
Mokymo programos
Muzikos pedagogika
Valstybinis kodas: 621X14002
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos muzikos mokytojus ? praktikus ir mokslininkus, muzikos specialistus, puikiai išmanančius muzikos meno specifiką, gebančius profesionaliai groti pasirinktu instrumentu.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji muzikos mokytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslo tiriamojo darbo pagrindus, mokslo darbą, specialybės instrumentą, instrumento dėstymo metodiką, pedagoginę psichologiją, mokymo būdus, pedagogines teorijas, pedagoginę praktiką, pedagoginio repertuaro studijas ir kt.
Vykdoma profesijos praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami pamokų organizavimo ir vedimo, ugdymo plano rengimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus muzikos pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities doktorantūros studijų programose.
Muzikos pedagogikos studijų programa skiriama asmenims, turintiems muzikos bakalauro kvalifikaciją ir siekiantiems tapti muzikos mokytojais magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos (mokytojo) magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti muzikos mokytojo, muzikologo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos (mokytojo) magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti taikyti teorines žinias ir mokslo darbo įgūdžius praktinėje veikloje, kompetentingai ir kūrybiškai analizuoti ir vertinti muzikos mokymo procesus bendrame kultūros ir humanitarinių mokslų kontekste, pristatyti įgytas teorines žinias ir analitinį mąstymą žodžiu ir raštu, generuoti kūrybines idėjas ir ieškoti jų realizavimo galimybių akademiniu ir praktiniu požiūriais, analizuoti atliktos veiklos ypatumus ir kritiškai vertinti jos rezultatus, taikyti savo darbe racionalius, naujus darbo metodus, sklandžiai ir taisyklingai kalbėti bei rašyti švietėjiškus bei mokslinius tekstus, teikti muzikos mokytojo kompetencijos reikalaujančias paslaugas
žinoti šiuolaikinės muzikos pedagogikos analizės metodologines kryptis ir tyrimų metodus, naujausią mokslinę, metodinę literatūrąmokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir kūrybiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir mokiniais
Muzikos (mokytojo) magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal muzikos pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos (mokytojo) magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos (mokytojo) magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti muzikos mokytojais muzikos mokyklose, menų gimnazijose, muzikologais švietimo, kultūros ir mokslinių tyrimų institutuose, įvairiose kultūros ir mokslo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju