error code: 1001
Mokymo programos
Vaistažolių Auginimas
Valstybinis kodas: 261062111
Kodas pagal ISCED: 23362
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Šios mokymo programos tikslas - suteikti asmenims žinių ir praktinių kompetencijų vaistažolių auginimo verslo srityje, plėtoti alternatyvią žemės ūkio veiklą, kurti naujas darbo vietas kaime. Baigę šios mokymo programos kursą, klausytojai žinos vaistažolių auginimo perspektyvas Lietuvoje, alternatyvios žemės ūkio veiklos rėmimo politiką, žemės paruošimo, sėjos reikalavimus, vaistažolių priežiūros ir derliaus nuėmimo ypatumus, vaistažolių kokybės reikalavimus ir kt.
Mokymo programa skirta asmenims, turintiems ne mažesnį kaip pagrindinį bendrąjį išsilavinimą ir siekiantiems plėtoti vaistažolių auginimo verslą. Išimtis taikoma kaimo gyventojams, užsiimantiems žemės ūkio gamyba.
Programos mokymosi apimtis - 180 val.; praktinis mokymas sudaro 44 proc. programos turinio. Besimokančiųjų savarankiškam darbui (susipažinti su vaistažolių auginimo patirtimi ir individualiam verslo planui parengti) skiriama 100 val. Praktinių užsiėmimų metu klausytojai susipažins su pažangiausiomis vaistažolių auginimo bei perdirbimo technologijomis, atliks konkrečius praktinius darbus, parengs individualaus ūkio vaistažolių auginimo verslo planą.
Mokymo programą sudaro 5 mokymo moduliai:
Verslo ekonomika ir valstybinė agrarinė politika;
Ekologinės žemdirbystės pagrindai;
Vaistažolių auginimo bendrosios sąlygos ir auginimo technologijų bendrieji principai;
Vaistažolių auginimo technologijos;
Darbuotojų sauga ir sveikata, aplinkosauga.
Vaistažolių auginimo technologijos mokymo modulį sudaro 15-kos vaistažolių auginimo technologijos, iš jų 3 privalomos ir pasirenkamos besimokančiųjų nuožiūra.
Asmenims, turintiems ne mažesnį kaip aukštesnįjį žemės ūkio išsilavinimą arba ūkininkavimo patirtį ir pateikusiems kursų baigimą liudijančius pažymėjimus pagal analogiškas Žemės ūkio ministerijos patvirtintas žemdirbių tęstinio profesinio mokymo programas (Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, agrarinė politikos, verslo ekonomikos, ekologinio ūkininkavimo, vaistažolių auginimo ir kt.), kurių bendra mokymosi trukmė ne mažesnė kaip 160 val., suteikiama galimybė mokytis atskirų vaistažolių auginimo technologijų ir, parengus bei apgynus verslo planą, įgyti vaistažolių augintojo kvalifikaciją.
Besimokantieji laiko baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą (parengia ir pristato verslo projektą) Darbo rinkos mokymo tarnybos nustatyta tvarka ir, sėkmingai jį išlaikius, įgyja pirmo lygio vaistažolių augintojo profesinę kvalifikaciją.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alantos technologijos ir verslo mokykla Molėtų r. Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju