error code: 1001
Mokymo programos
Miškininkystės mokymo programa
Valstybinis kodas: 261062301
Kodas pagal ISCED: 23362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti miškininkus, gebančius prižiūrėti ir auginti mišką.
Siekiant šių tikslų būsimieji miškininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi Miškų įstatymo, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, kitų teisės aktų, miškų ūkio valdymo, miško atkūrimo, augalų priežiūros ir apsaugos, miško kirtimo ir jo planavimo, miško mašinų ir įrankių naudojimo, miško melioravimo, priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta privačiose ar valstybinėse miško valdose. Praktinio mokymo trukmė – 3,4 savaitės. Jo metu įgyjami ir tobulinami miško tvarkymo, priežiūros ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama miškininko kvalifikacija.
Baigus miškininkystės mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės profesijų srities, miškininkystės posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo žemės ūkio studijų krypties programas.
Miškininkystės mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Jaunesniojo ūkininko privačioje miško valdoje kvalifikacija reikalinga norint dirbti miškininku.
Asmuo, įgijęs jaunesniojo ūkininko privačioje miško valdoje kvalifikaciją, turi:
gebėti pažinti pagrindines medžių rūšis pagal medieną ir lapus, atlikti ir įvertinti miško kirtimo ir želdinimo darbus, paruošti miško produkciją parduoti, sandėliuoti, įvertinti pateiktas ir sudaryti pardavimo sutartis, nustatyti rąstų, malkų, apdirbtos medienos ir stačių medžių tūrį, įvertinti ir planuoti gamybos apimtis ir investicijas, tinkamai naudotis miško savininkų kooperatyvo, miškų urėdijos, kitų privačių ir valstybinių įstaigų ir organizacijų teikiamomis paslaugomis;žinoti tausojančiosios miškininkystės plėtros principus vykdant miško atkūrimo, kirtimo, medienos ruošimo, išvežimo ir perdirbimo darbus, motopjūklus, krūmapjoves, miško kirtimo, želdinimo mašinas ir įrenginius, pagrindines teises ir pareigas, susijusias su miško ūkio veikla, miškų įstatymą, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatus, kitus teisės aktus, miško ūkio ekonomikos bei vadybos pagrindus, miško produktų rinką, prekybos mediena principus, alternatyvaus verslo galimybes, aplinkos (augalų, gyvūnų ir jų buveinių) apsaugos, miško naudojimo reikalavimus;mokėti dirbti atsakingai, dėmesingai, sąžiningai.
Jaunesniojo ūkininko privačioje miško valdoje kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos, pagrindinio profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose mokymą pagal miškininkystės mokymo programą.
Norintiems siekti jaunojo ūkininko privačioje miško valdoje kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję jaunesniojo ūkininko privačioje miško valdoje kvalifikaciją asmenys gali dirbti ūkininku privačiose miško valdose pagal tausojančiosios miškininkystės plėtros principus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kauno r. Liepų g. 1
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Šilutės žemės ūkio mokykla Šilutės r. Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen.
Biržų politechnikos mokykla Biržų r. Skratiškių g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju