error code: 1001
Mokymo programos
Teisė
Valstybinis kodas: 653M90009
Kodas pagal ISCED: 52138
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1. Programos tikslai.
Parengti kvalifikuotą teisininką, formuoti teisinius profesijos pagrindus bei praktinius įgūdžius, būtinus dirbti verslo įmonėse, organizacijose, firmose juriskonsultu(verslo konsultantu teisiniais klausimais)užpildyti tos srities nišą
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems.
Išsilavinimas - vidurinis
3 .Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos.
Į kolegiją priimami kai konkursinis balas ne mažiau 7.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos.
Studijų kalba-lietuvių. Ypatingas dėmesys yra skirtas netradiciniam studentui, tai yra dirbančiam, auginančiam vaikus ir t.t.
5. Studijų turinys
5.1. Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai: lietuvių kalbos kultūra, raštvedyba, užsienio kalbos(dvi),informacinės technologijos, filosofija, bendroji psichologija,politologija,logika,ekonomikos pagrindai, verslo įmonių organizavimas ir veikla.
5.2. Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai: romėnų civilinė teisė, valstybės ir teisės teorija, teisėsaugos institucija, civilinė teisė, civilinis procesas, LR Konstitucinė teisė, administracinė teisė, darbo teisė, baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas, finansų teisė, Europos Sąjungos teisė, tarptautinė privati teisė, agrarinė teisė, notariatas, ekologinė teisė, teisės sociologija, teisininko etika.
5.3.Programos galimos specializacijos, specialaus lavinimo atšakos dalykai. Specializacijos: Verslo įmonių teisinis reguliavimas: verslo teisė, draudimo teisinis reguliavimas, buhalterinės apskaitos pradmenys.
Darbo ir socialinės apsaugos teisė: darbo sutartys ir darbo ginčai, socialinio aprūpinimo teisė, socialinio draudimo teisė.
5.4.Praktikos apibūdinimas.
Įsigyti praktinių specialybės įgūdžių praktikos atliekamos teismuose, vidaus tvarkos institucijose ir kt. Praktiniam mokymui skiriama 16% programos apimties (20 kreditų).
6.Studijų pabaiga
Diplominis darbas. Diplominio darbo rengimui skiriama 5% programos apimties (6kreditai).

Anotaciją parengė direktorės pavaduotoja Nijolė Gudžiūnienė
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiauliai Dvaro g. 87
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju