error code: 1001
Mokymo programos
Buhalterinė Apskaita Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653N44011
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Šiaulių fakultete. Studijų programa skirta rengti buhalterius, kurie gebėtų tvarkyti apskaitą, analizuoti ir vertinti ūkio subjektų ekonominius procesus, atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos ataskaitas, tvarkyti ir apskaityti ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, pirkimų ir pardavimų ūkinių operacijų apskaitą, įvertinti veiklos ypatumus, finansavimą, nustatyti finansinius rezultatus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji buhalteriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: 2 užsienio kalbas, informacines technologijas, matematiką, filosofiją,verslo teisę, bendrosios statistikos teoriją, bendrąją psichologiją, verslo etiką, vadybą, personalo vadybą, ekonominę statistiką, verslo įmonių administravimą, rinkodarą, finansų pagrindus, finansinę apskaitą, tarptautinę apskaitą, tarptautinius atsiskaitymus, mokesčius ir administravimą bei specialiuosius profesinius dalykus: bankų veiklos apskaitą, pinigus ir kreditą, vidaus auditą, įmonių išlaidų valdymą, vidaus kontrolės sistemą.
Iš viso studijuojami 35 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: buhalterinės apskaitos organizavimo praktika, ikidiplominė įmonių veiklos analizės praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami buhalterinės apskaitos organizavimo, svarbiausių rodiklių analizės, ūkio subjektų ekonominių procesų analizės bei vertinimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir buhalterio profesinė kvalifikacija.
Baigus buhalterio studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Buhalterio studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti buhalteriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Buhalterio kvalifikacija reikalinga norint dirbti buhalteriu.
Asmuo, įgijęs buhalterio kvalifikaciją, turi:
- gebėti apskaičiuoti ir kontroliuoti piniginį ūkio subjektų turtą, tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą, įvertinti apsirūpinimo atsargomis poreikį ir tvarkyti jų apskaitą, tvarkyti darbo ir darbo išteklių apskaitą, pirkimų ir pardavimų apskaitą, gamybos išlaidų apskaitą, veiklos išlaidų apskaitą, kasos operacijas, nustatyti veiklos rezultatus, apibendrinti ir analizuoti apskaitos duomenis, parengti finansines, mokestines, statistines ataskaitas, analizuoti turimą informaciją bei teikti išvadas ir siūlymus;
- žinoti šalies ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, teisės aktus, reglamentuojančius įmonės finansinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių įstatymus, tarptautinius apskaitos standartus ir Europos Sąjungos direktyvas, įmonių apskaitos ypatumus, priklausančius nuo įmonės verslo organizavimo formos, teisinius įmonės apskaitos aspektus, apskaitos tarnybų organizavimo principus, buhalterio profesinės etikos nuostatas, šiuolaikines kompiuterines buhalterinės apskaitos programas;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai vertinti reiškinius, būti kruopščiu ir sąžiningu.
Buhalterio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal buhalterinės apskaitos studijų programą.
Norintiems siekti buhalterio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti buhalteriu nėra pripažįstami.
Įgiję buhalterio kvalifikaciją asmenys gali dirbti buhalteriais įmonėse, įstaigose ir organizacijose, savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiauliai Dvaro g. 87
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju