error code: 1001
Mokymo programos
Verslo Vadyba
Valstybinis kodas: 65303S161
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta parengti vadybininkus, gebančius steigti verslo įmones ar paslaugų įmones, organizuoti verslą, paskirstyti darbą, įvertinti rinkos pokyčius, konkurenciją.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
- Būsimieji vadybininkai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: lietuvių kalbos kultūrą, informacines technologijas, 2 užsienio kalbas, filosofiją, sociologiją, bendrąją psichologiją, raštvedybą, matematiką bei darbuotojų saugą ir sveikatą, verslo pagrindus, mikroekonomiką, makroekonomiką, verslo statistiką, verslo ekonomiką, vadybą, personalo vadybą, rinkodarą, rinkos tyrimus, įmonės finansus ir veiklos analizę, verslo teisę. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: rinkodaros ar paslaugų organizavimo.
Iš viso studijuojami 32 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: informacinių technologijų panaudojimo praktinėje veikloje ir, priklausomai nuo pasirinktos specializacijos, paslaugų įmonės veiklos organizavimo iki diplominė praktika arba rinkos tyrimų organizavimo iki diplominė praktika. Praktinių studijų trukmė - 14 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami paslaugų organizavimo, rinkodaros, informacinių technologijų naudojimo, duomenų rinkimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Verslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininku.
Asmuo, įgijęs vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą veiklos sritį, suprasti verslą kaip sistemą, parengti verslo planą, naudotis informacijos šaltiniais bei analizuoti, sisteminti, vertinti ir apibendrinti tyrimų duomenis, priimti sprendimus, įvertinti esamą įmonės (padalinio) veiklą, parengti įmonės (padalinio) veiklos vystymo strategiją, taktiką, sudaryti įmonės (padalinio) planus, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, suvokti darbuotojų vaidmenį įmonėje bei mokėti motyvuoti ir organizuoti jų profesinės veiklos įvertinimą, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius bei finansinius išteklius;
- žinoti šalies ir tarptautinius teisės norminius dokumentus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, Lietuvos ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, įvairaus tipo įmonių steigimo Lietuvoje tvarką, LR įmonių įstatymus ir tarptautinės rinkos ypatumus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybininkais verslo, paslaugų įmonėse, organizuoti verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiauliai Dvaro g. 87
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju