error code: 1001
Mokymo programos
Anglų Kalba
Valstybinis kodas: 65304H115
Kodas pagal ISCED: 52122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos anotacija

1.Programos tikslaiParengti kvalifikuotą vertėją, t.y. formuoti teorinius profesijos pagrindus bei praktinius įgūdžius, būtinus savarankiškam vertėjo darbui bei ugdyti bendruosius gebėjimus (bendrauti ir bendradarbiauti, organizuoti, vadovauti, dirbti kolektyve, analizuoti, sisteminti, savarankiškai priimti sprendimus ir už juos atsakyti).2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiemsPrivalomas bendrasis vidurinis išsilavinimas.3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijosPageidautina, kad stojantieji būtų išsilaikę anglų bei lietuvių kalbų valstybinius egzaminus. Stojant laikomas anglų kalbos testas.4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygosPaskaitos skaitomos lietuvių bei anglų kalbomis. 5. Studijų turinys:5.1. Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai.Lietuvių kalbos kultūra ir stilistika, II užsienio kalba, bendroji psichologija, vadybos pagrindai, teisės pagrindai, filosofijos istorija, sociologija, angliškai kalbančių šalių civilizacija, raštvedyba, kalbotyros įvadas, informacinės technologijos.5.2. Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai:Anglų kalbos leksika, anglų kalbos gramatika, anglų kalbos fonetika, anglų kalbos leksikologija, anglų kalbos stilistika, akademinis ir dalykinis rašymas, tekstų vertimas ir analizė, vertimo žodžiu pagrindai, anglų literatūra..5.3. Programos galimos specializacijos, specialaus lavinimo atšakos dalykai. Specializacija: vertėjas-referentas. Studijuojami dalykai: biuro vadyba, įmonės (įstaigos) dokumentų tvarkymas, atsakomybė, archyvistika, dalykinių tekstų vertimas ir analizė, organizacinė elgsena ir etiketas.Specializacija: vertėjas raštu. Studijuojami dalykai: ekonominių tekstų vertimas ir analizė, teisinių tekstų vertimas ir analizė, publicistinių tekstų vertimas ir analizė, techninių tekstų vertimas ir analizė, grožinių tekstų vertimas ir analizė.5.4. Praktikos apibūdinimasPraktikos atliekamos vertimų biuruose, leidyklose, įstaigų vertimų skyriuose bei mokyklos praktinio mokymo bazėje, kur sudaromos realios darbo sąlygos. Profesinės veiklos praktikos atliekamos du kartus. Tai praktika-vertimas raštu ir priešdiplominė praktika įmonėse arba vertimų biuruose.6. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)Studijos baigiasi baigiamaisiais egzaminais, kurių metu studentai, remdamiesi studijų metu įgytomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis, atsako į pateiktus klausimus ir užduotis.Laikomi dviejų dalykų baigiamieji egzaminai: anglų kalbos leksika bei tekstų vertimas ir analizė.

Anotaciją parengė: užsienio kalbų katedros vedėja Lolita Nevidonskienė

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

KOMPETENCIJOSVertėjo specialybės absolventai puikiai mokės lietuvių ir anglų kalbas, suvoks jų tarpusavio ryšius, gebės įvertinti kalbinę aplinką ir verčiamo teksto specifiką, žinos bendravimo ir bendradarbiavimo principus, puikiai valdys informacines technologijas, elgsis, atsižvelgdamas į etiketo bei protokolo taisykles, gebės analizuoti, sisteminti, sutraukti verčiamą tekstą.DARBO APRAŠYMASVertėjas raštu turės teisę dirbti vertimų biuruose, leidyklose ir įmonių (įstaigų), vertimų skyriuose ir versti įvairaus pobūdžio tekstus: teisinius, ekonominius, grožinius, techninius, publicistinius ir kt.Vertėjas-referentas turės teisę dirbti kultūros įstaigose, verslo įmonėse, visuomeninėse organizacijose, versti žodžiu ir raštu, atrinkti, sisteminti priimamą ir informaciją, administruoti biurą.
PROFESINĖS PERSPEKTYVOSBesiplečiantys ryšiai su užsieniu verslo, turizmo ir valstybinio bendradarbiavimo srityse skatina vertėjų poreikį. Jų paklausa dar labiau išaugs įstojus į Europos Sąjungą

Duomenis rengė: užsienio kalbų katedros vedėja Lolita Nevidonskienė
Data 2003-02-10
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiauliai Dvaro g. 87
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju