error code: 1001
Mokymo programos
Verpėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262054205
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 16 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Verpėjas - tai darbuotojas, žinantis siūlų savybes, žaliavas, verpimo technologinį procesą, verptuvo konstrukciją, veikimą,, sugebantis tinkamai jį prižiūrėti, greitai atlikti darbo operacijas, gaminti aukštos kokybės produkciją, pastebėti bei šalinti verpalų defektus. Tai tekstilės pramonei reikalinga profesija. Ši profesija reikalauja daug žinių apie verpimo technologinį procesą, verpalų kokybės reikalavimus, defektus, verpimo staklių užtaisymą, mokėjimo kontroliuoti verpalų kokybę, prisiderinti prie įmonės darbo ritmo.
Šios mokymo programos tikslas - parengti tekstilės įmonėms verpėją, sugebantį kvalifikuotai aptarnauti verpimo mašiną, profesionaliai ją prižiūrėti ir suverpti verpalus, atitinkančius visus kokybei keliamus reikalavimus.
Pagal mokymosi trukmę ir uždavinius ši mokymo programa priklauso darbo rinkos antro profesinio mokymo lygio grupei. Numatyta mokymosi trukmė - 16 savaičių.
Ši mokymo programa skirta asmenims, įgijusiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą ir neturintiems jokios darbo patirties su siūlų verpimu. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį išsilavinimą negu numatyta mokymo programoje arba turintiems darbo tekstilės įmonėse patirtį, mokymosi trukmę mokymo įstaiga gali sutrumpinti.
Siūlomas programoje mokymo režimas yra 40 val. per savaitę.
Mokymosi turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Teorinio mokymo metu besimokantieji supažindinami su verpėjos darbo esme, medvilnės verpimo technologija, verpimo mašinomis, jų technologinėmis galimybėmis, naudojamomis žaliavomis, jų ir verpalų defektais, darbų saugos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimais.
Praktinis mokymas vykdomas įmonėje prie verpimo mašinų, kur formuojami ir lavinami pagrindiniai verpėjos darbo judesiai, jai būdingi ir reikalingi mokėjimai bei įgūdžiai. Praktinio mokymo metu išmokstama teisingai ir saugiai aptarnauti verpimo mašinas. O pagrindinis dalykas - išmoksta suverpti verpalus, stebėti jų kokybę, nustatyti verpimo defektus ir juos šalinti.
Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, susidedančiu iš praktinio bandomojo darbo ir teorinių žinių patikrinimo.
Išklausę visą teorinio mokymo kursą, įgiję praktinio darbo įgūdžių savarankiškai aptarnauti verpimo mašinas, atlikę bandomąjį kvalifikacinį darbą ir sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys įgyja verpėjo kvalifikaciją, ir jiems įteikiamas nustatytos formos valstybės pripažintas antro lygio kvalifikacijos pažymėjimas (serija 2100).
Įgijęs kvalifikaciją verpėjas gali įsidarbinti tekstilės įmonėse darbui prie verpimo mašinų.
Mokymo programą, įvertinant Darbo rinkos profesinio mokymo reglamentuose numatytus mokymo programos struktūros reikalavimus, parengė Klaipėdos siuvėjų mokyklos specialistai.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus profesinio rengimo centras Alytus Putinų g. 40
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju