error code: 1001
Mokymo programos
Bibliotekininkystė ir informacija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612P11001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bibliotekininkystės ir informacijos specialistus, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir diegti į vartotoją orientuotas bibliotekines ir informacines paslaugas įvairioms žinių visuomenės vartotojų bendruomenėms.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: informatiką, psichologijos įvadą, specialybės kalbą, užsienio kalbą, sociologijos įvadą, elektronines informacijos paslaugas bei specialybinius dalykus: komunikacijos įgūdžius, studijų įvadą, reklamą, informacijos vadybą ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 240 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami duomenų kaupimo, tvarkymo, klientų aptarnavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bibliotekininkystės ir informacijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Bibliotekininkystės ir informacijos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti bibliotekininkystės ir informacijos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti bibliotekininkystės ir informacijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir valdyti informacijos ir komunikacijos procesus, kvalifikuotai atlikti visų tipų bibliotekoms ir kitoms informacijos institucijoms būdingas intelektualinio, mokslo ir kultūros paveldo išsaugojimo bei tęstinumo užtikrinimo, informacijos kaupimo, organizavimo, saugojimo, valdymo ir efektyvaus pateikimo vartotojams funkcijas, taikyti informacijos ir ryšių technologijas
- žinoti moderniąsias informacijos ir komunikacijos technologijas, informacijos kaupimo ir išsaugojimo būdus ir priemones, dokumentų valdymo principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal bibliotekininkystės ir informacijos studijų programą.
Norintiems siekti komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunikacijos ir informacijos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti visų tipų bibliotekose, informacijos tarnybose bei siekti karjeros kitose srityse, kur reikalingos ne tik informacijos valdymo žinios, bet ir gebėjimas bendrauti, aptarnauti vartotojus, mokėjimas dirbti komandoje, savarankiškai atlikti pavestas užduotis.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju