error code: 1001
Mokymo programos
Betonuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262058220
Kodas pagal ISCED: 23358
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 12 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO PROGRAMOS APIBŪDINIMAS
Betonuotojo mokymo programa (toliau Programa) parengta pagal darbdavių pageidavimus ir reikalavimus šiuolaikiniam statybų darbininkui, ir atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius. Šiuolaikinis darbininkas turi būti suinteresuotas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, nes šiuo metu ypač spartūs pokyčiai ir darbų atlikimo technologijos ir darbo rinkoje. Įvairių profilių statybininkų poreikis labai išaugo ir turi tendenciją dar daugiau augti. Augant apimtims darbdaviai, darbo biržos jaučia poreikį betonuotojų. Todėl vietoje anksčiau buvusios betonuotojo 7 savaičių mokymo programos betonuotojo profesijai įsisavinti skiriama valandų.
Programa apibrėžia darbininko, dirbančio klojinių įrengimo, armavimo, betonavimo darbų mokymui minimalius reikalavimus, kuriuos įvykdžius suteikiama betonuotojo kvalifikacija.
Programa apima keturias veiklos sritis:
bendrieji statybos darbai;
klojinių įrengimo darbai;
armavimo darbai;
betonavimo darbai.
Programos tikslas - parengti betonuotoją, sugebantį atlikti paprastus ir nesudėtingus betonavimo darbus.
Mokymo programa parengta asmenims, įgijusiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą ir sulaukusiems ne mažiau 18 m. amžiaus. Didžiąją mokymo turinio dalį (77,5 %) sudaro praktinis mokymas. Programa numato dviejų etapų praktinį mokymą. Pirmajame etape praktinis mokymas organizuojamas mokymo įstaigoje, ir jam vadovauja profesijos mokytojas. Jo metu siekiama suformuoti besimokantiems pirmuosius teisingus betonuotojo įgūdžius, atliekant nesudėtingus betonavimo darbus, įvertinant atliekamų darbų kultūrą, teisingą darbo įrankių naudojimą. Praktinį mokymą mokomosiose dirbtuvėse siūloma vykdyti, derinant teorinį ir praktinį mokymą.
Antras etapas - tai praktinis mokymas, vykdomas statybos objektuose. Organizuojant šį, statybinėse organizacijose atliekamą praktinį mokymą, jo priežiūra pavedama profesijos mokytojui. Bet mokinių praktiniam mokymui konkrečiose darbo vietose vadovauja profesijos mokytojas gamybiniam mokymui. Su jais - statybinių organizacijų kvalifikuotais betonuotojais turi būti sudaromos mokomojo darbo sutartys, numatant jų funkcijas ir atsakomybę.
Kadangi bus mokomi jau pilnamečiai asmenys, numatomas mokymosi režimas tiek teorinio, tiek ir praktinio mokymo metu yra 40 val. per savaitę.
Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu. Jį laikyti gali asmenys, atsiskaitę už visų mokymo dalykų mokymąsi ir gavę teigiamus įvertinimus.
Išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys gauna antro išsilavinimo lygio kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 2100), liudijantį apie betonuotojo kvalifikacijos įgijimą.
Įgiję kvalifikaciją betonuotojai gali įsidarbinti betonuotoju įvairiose statybinėse įmonėse ir organizacijose, atliekančiose betonavimo darbus..
Programą rengė Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro specialistai
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Baigęs šią mokymo programą asmuo turės tokias kompetencijas:
1. Apibūdinti statinius ir juose vykdomus darbus
2. Parinkti statybines medžiagas, gaminius ir įrangą jas dozuoti, paruošiant įvairius skiedinius ir betonus
3. Skaityti statybinius darbo brėžinius.
4. Apskaičiuoti atliktų darbų apimtį ir medžiagų sąnaudas betonavimo, mūro, izoliavimo darbams
5. Saugiai dirbti statybos objekte
6. Gebėti surinkti ir išmontuoti klojinius betonavimo darbams.
7. Gebėti atlikti armavimo darbus
8. Betonuoti požemines ir antžemines konstrukcijas
9. Atlikti horizontalią ir vertikalinę izoliaciją.
10. Nusimanyti darbo teisės ir ekonomikos klausimuose (pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos, darbo sutarties sudarymas).

___________________________________________LDRMT Mokymo turinio skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2005-12-28
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju