error code: 1001
Mokymo programos
Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programa
Valstybinis kodas: 262076202
Kodas pagal ISCED: 23376
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Socialinės paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 12 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti lankomosios priežiūros darbuotojus, gebančius tarpininkauti klientui, teikti buitines, namų ruošos higienos paslaugas, pagaminti ir patiekti maistą, tvarkyti patalynę, padėti tenkinti pagyvenusių ir neįgaliųjų fiziologinius poreikius, atlikti gydytojo paskirtas procedūras ir suteikti pirmąją medicininę pagalbą.
Siekiant šių tikslų būsimieji lankomosios priežiūros darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi socialinio darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo namuose pagyvenusiems ir neįgaliesiems, pagyvenusių ir neįgaliųjų psichologijos ypatumų, socialinio darbo etikos ir namų ruošos.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir darbo vietoje. Praktinio mokymo trukmė – 6 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami slaugos, bendravimo. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikacija.
Baigus lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo socialinių paslaugų srities, socialinio darbo ir konsultavimo posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo edukologijos studijų krypties programas.
Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti lankomosios priežiūros darbuotoju.
Asmuo, įgijęs lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, turi:
gebėti užmegzti ir palaikyti ryšius su klientu, tarpininkauti tarp kliento ir jo socialinės aplinkos, skatinti klientų savipagalbą, sudaryti pagalbos ir slaugos planą, gaminti ir patiekti maistą, atlikti kitus namų ruošos darbus, teikti pagalbą pagyvenusiems asmenims tenkinat fiziologinius poreikius, rengiantis, palaikant kūno ir aplinkos švarą ir vykdant gydytojo nurodymus, teikti visapusišką pagalbą asmenims turintiems negalias: fizinę, regos ir klausos, sergantiems senatvine silpnaprotyste, asmenims besinaudojantiems kompensacine technika, suteikti pirmąją medicininę pagalbą
žinoti biologines, socialines, psichologines bei ekonomines pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų problemas, gerontologijos ir socialinio darbo etikos pagrindus, pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų slaugos principus, socialinio darbuotojo funkcijas, atsakomybes, metodus taikomus dirbant socialinį darbą, teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų sritį, pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų mitybos ypatumus
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, korektiškai, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais ,naudotis kompiuterinėmis programomis ir konsultuoti klientus.
Lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programą.
Norintiems siekti lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali slaugyti pagyvenusius ir neįgaliuosius jų namuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju