error code: 1001
Mokymo programos
Elektroninės statinių valdymo sistemos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653H66001
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa "Elektroninės statinių valdymo sistemos" skirta rengti inžinierius, kurie gebėtų projektuoti elektronines statinių valdymo sistemas, atlikti jų surinkimo, testavimo ir derinimo darbus, ieškoti ir šalinti elektroninių sistemų gedimus, organizuoti ir vadovauti elektronikos bei statinių priežiūros įmonių arba padalinių darbui, rengti privalomą elektroninių sistemų techninę dokumentaciją, atlikti nesudėtingus konkrečios elektroninės sistemos rinkos tyrimus.
Stojantysis turi turėti bendrąjį vidurinį išsilavinimą ir tenkinti priėmimo į Kauno technikos kolegiją sąlygas.
Būsimieji elektroninių statinių valdymo sistemų inžinieriai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: užsienio kalbą, filosofiją, profesinį bendravimą, inžinerinės krypties studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, informacines technologijas, inžinerinę grafiką, aplinkos ir žmonių saugą, medžiagotyrą, elektrotechniką, mechaniką, techninę elektroniką, loginę automatiką, elektroninių sistemų komunikacijas, valdiklius, elektroninių sistemų įtaisus, teisę, verslo ekonomiką ir vadybą, specialaus lavinimo dalykus: taikomųjų tyrimų metodologiją, programavimo pagrindus, kompiuterinę braižybą, kompiuterinį modeliavimą, elektroninių sistemų projektavimą, elektroninių sistemų programinį valdymą, automatinio valdymo teoriją ir specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirinktos studijų programos šakos:
1. Apsaugos ir gaisrinių sistemų eksploatavimo (apsaugos sistemos, apsaugos ir gaisrinių sistemų įrengimas, gaisro aptikimo ir gesinimo sistemos, statinių konstrukcijų pagrindai).
2. Pastatų automatikos sistemų eksploatavimo (silpnųjų srovių automatika, garso vaizdo ir apšvietimo sistemų automatika, vizualizacija ir valdymas, pastatų inžinierinių sistemų automatizavimas).
3. Automatizuoto procesų valdymo (jutikliai ir vykdymo įtaisai, kompiuterinės valdymo sistemos, elektros mašinos ir pavaros, technologinių procesų valdymas).
5 procentai studijų programos apimties skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 32 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: matavimų, sistemų montažinė (atliekamos mokymo įstaigoje), profesinė ir baigiamoji (atliekamos įmonėse) praktikos. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Praktinių studijų metu įtvirtinami ir tobulinami elektroninių statinių valdymo sistemų projektavimo, montavimo, testavimo ir derinimo bei kiti gebėjimai.
Studijos baigiamos baigiamuoju projektu. Baigus studijų programą suteikiamas elektronikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus elektroninių statinių valdymo sistemų studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslo srities, elektronikos inžinerijos studijų krypties programas.
Studijų programa "Elektroninės statinių valdymo sistemos" skirta asmenims, turintiems bendrąjį vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti elektroninių sistemų inžinieriais ir įgyti elektronikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektroninių statinių valdymo sistemų inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektronikos įmonėse arba kitokio profilio įmonėse, turinčiose statinių elektroninių sistemų priežiūros ir eksploatavimo padalinius.
Asmuo, įgijęs elektroninių statinių valdymo sistemų inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti elektroninių statinių valdymo sistemų veikimą bei darbo sutrikimus, atlikti elektroninių sistemų patikrą ir paaiškinti jų gedimus, atlikti elektroninių sistemų derinimo ir reguliavimo darbus, analizuoti priešgaisrinių ir saugos daviklių veikimą ir darbo sutrikimus, programuoti statinių automatizuotas valdymo sistemas, pasirinkti ir sukomplektuoti reikiamą statinių automatizavimo įrangą, montuoti, derinti ir bandyti elektronines statinių valdymo sistemas savarankiškai ir dirbant komandoje, metodiškai pagrįsti atskirų elektroninių sistemų naudojimo tikslingumą; parinkti ir mokėti sudaryti paprastas statinių automatizavimo schemas; sudaryti nesudėtingos statinių valdymo sistemos struktūrą ir rengti pagrindinius konstrukcijos dokumentus, vadovauti elektroninių statinių valdymo sistemų diegimo ir priežiūros padaliniui, įvertinti įdiegtos elektroninės sistemos patikimumą; iš duotų parametrų parinkti reikiamą statinių valdymo elektroninę sistemą ir įvertinti jos techninę būklę, iš jų techninių parametrų ir aplinkos sąlygų diegti elektronines sistemas, įvertinti verslo aplinką ir savo įmonės (padalinio) galimybes, atlikti rinkos tyrimą, planuoti ir organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, mokėti valdyti pokyčius;
- žinoti elektroninių sistemų projektavime ir gamyboje taikomas naujas technologijas, pagrindinius sistemų teorijos dėsnius, skaičiavimo ir apdorojimo taisykles, įvairius elektroninių sistemų veikimo bei poveikio aspektus;
- mokėti bendrąją ir dalykinę užsienio kalbą, ieškoti reikiamos informacijos ne tik lietuviškuose bet ir užsienio šaltiniuose, aiškiai ir taisyklingai raštu bei žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas, dirbti komandoje analizuojant, projektuojant, derinant ir tiriant įvairias elektronines statinių valdymo sistemas, pažvelgti į iškeltą uždavinį novatoriškai ir kūrybiškai, pritaikyti naujus technologinius ir techninius sprendimus.
Elektroninių statinių valdymo sistemų inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijų programos "Elektroninės statinių valdymo sistemos" studijas.
Norintiems siekti elektroninių statinių valdymo sistemų inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti bendrąjį vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektroninių statinių valdymo sistemų inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję elektroninių statinių valdymo sistemų inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairios paskirties elektroninių sistemų montuotoju, testuotoju, projektuotoju, elektroninių sistemų projektų vedančiuoju vadovu, elektronikos padalinio vadovu, inžinieriumi įvairiose elektronikos įmonėse arba kitokio profilio įmonėse, turinčiose elektroninių statinių valdymo sistemų priežiūros ir eksploatavimo padalinius.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju