error code: 1001
Mokymo programos
Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa
Valstybinis kodas: 210052118
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Kvalifikaijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti technikos šaltkalvius remontininkus, gebančius gaminti nesudėtingas mechanizmų dalis, paruošti ruošinius, juos suvirinti, pašalinti suvirinimo defektus.
Siekiant šių tikslų, būsimieji technikos šaltkalviai remontininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi gamybos technologijos pagrindų, karštojo ir šaltojo metalo apdirbimo įrengimų, jų remonto, metalo suvirinimo, kalvystės ir šaltkalvystės technologijų, žaliavų savybių ir panaudojimo, elektrotechnikos pagrindų, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų ir tolerancijų, bendrosios šaltkalvystės, įrengimų montavimo, priežiūros, ardymo, remonto, darbų kokybės kontrolės ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse ir įmonėse, kuriose atliekami šaltkalvystės, kalvystės, suvirinimo ir surinkimo darbai, žemės ūkio bendrovėse ir pas ūkininkus. Praktinio mokymo trukmė - 44 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami mechanizmų detalių gaminimo, metalo apdirbimo ir suvirinimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama technikos šaltkalvio remontininko kvalifikacija.
Baigus technikos šaltkalvio remontininko mokymo programą ir, įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.
Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems nebaigtą pagrindinį išsilavinimą ir sulaukusiems 14 metų.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Technikos šaltkalvio remontininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti technikos šaltkalvio remontininko darbą.
Asmuo, įgijęs technikos šaltkalvio remontininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti įvairių įrengimų (staklių, mašinų mechanizmų) profilaktinį, vidutinį ir kapitalinį remontą, daryti detales ir vienetinius įrankius, atlikti visas šaltkalvystės, remonto ir surinkimo operacijas, ruošti įrenginius, įrankius ir įtaisus darbui, vykdyti sudėtingų įrengimų, mašinų, svarbių mazgų ir mechanizmų techninį aptarnavimą, išardymą, reguliavimą ir bandymą, pakeisti ir remontuoti susidėvėjusias detales, gaminti nesudėtingas mechanizmų dalis, paruošti ruošinius, juos suvirinti, pašalinti suvirinimo defektus, gamindamas vienetinius įrankius, naudotis rankiniais instrumentais ir tikslaus metalo apdirbimo staklėmis, saugiai dirbti, skaityti nesudėtingus techninius brėžinius, naudoti informacines technologijas, dirbti su "A" kategorijos traktoriais, reguliuoti žemės ūkio mašinų parametrus, atlikti šaltkalvio darbus, suvirinti metalus įvairių tipų siūlėmis, reguliuoti gamybinių patalpų įrengimus, remontuoti žemės ūkio technikos ir gamybinių patalpų įrengimų detales, taisyti žemės ūkio technikos ir žemės ūkio gamybinių patalpų įrenginius, parinkti eksploatacines medžiagas remontuojamoms mašinoms;
- žinoti mašinų konstrukciją, atskirų mazgų bei mechanizmų darbo principus, darbo saugos reikalavimus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Technikos šaltkalvio remontininko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal technikos šaltkalvio remontininko mokymo programą.
Norintiems siekti technikos šaltkalvio remontininko kvalifikacijos, galima turėti nebaigtą vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti technikos šaltkalviu remontininku nėra pripažįstami.
Įgiję technikos šaltkalvio remontininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti technikos šaltkalviais remontininkais įvairiose pramonės įmonėse, remontinėse dirbtuvėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Daugų technologijos ir verslo mokykla Alytaus r. Ežero g. 30, Daugai
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju