error code: 1001
Mokymo programos
Kasininko mokymo programa
Valstybinis kodas: 330034106
Kodas pagal ISCED: 31334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti kasininkus, gebančius dirbti su elektroniniais kasos aparatais, tvarkyti buhalterinius dokumentus ir savarankiškai dirbti kasininko darbą.
Siekiant šių tikslų busimieji kasininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi dirbti su elektroniniais kasos aparatais ir informaciniais technologiniais įrengimais, buhalterinės apskaitos dokumentų pildymo ir tvarkymo, kasos operacijų dokumentų įforminimo, valiutinių operacijų įforminimo, balanso sudarymo ir pirkėjų aptarnavimo pagrindų, darbų saugos, profesinės etikos ir psichologijos, kalbos kultūros, informacinių technologijų ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vykdomas mokyklos praktinio mokymo klasėse bei prekybos įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su elektroniniais kasos aparatais ir informaciniais technologiniais įrengimais ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Vykdomas teorinės dalies egzaminas (testas) ir praktinės dalies egzaminas.
Baigusiajam suteikiama kasininko kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus kasininko mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.
Kasininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kasininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti kasininku.
Asmuo, įgijęs kasininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti elektroniniais kasos aparatais ir universaliomis kasos sistemomis, atlikti pinigų priėmimo ir išdavimo operacijas, priimti ir tikrinti įmokas grynaisiais pinigais, bankų čekiais, kreditinėmis kortelėmis, išduoti grąžą ir pirkimo čekį, prireikus išrašyti sąskaitą, perskaičiuoti per dieną gautus pinigus, perduoti juos inkasatoriui, naudotis technologiniais įrengimais, taikyti technines ir informacines priemones, pildyti ir registruoti pirminius apskaitos dokumentus, dirbti su atsiskaitymo priemonėmis, pildyti kasos dokumentus, inventorizuoti kasą;
- žinoti ES bendruosius reikalavimus, taikomus svėrimo ir matavimo įrengimams, elektroninių kasos aparatų diegimo ir naudojimo taisykles, prekių asortimentą, daiktų (prekių) keitimo ir grąžinimo taisykles, vartotojų teises ir pareigas, pirminių apskaitos dokumentų skirstymą, pagrindinius pirminių dokumentų rekvizitus, kasos operacijų apskaitą reglamentuojančius dokumentus, inventorizaciją reglamentuojančius norminius aktus, kasos patikrinimo tvarką;
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, mandagiai aptarnauti klientus, būti paslaugiu, atidžiu ir sąžiningu.
Kasininko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kasininko mokymo programą.
Kasininko kvalifikacijai įgyti reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kasininku nėra pripažįstami.
Įgiję kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti kasininko darbą valstybinėse ir privačiose įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus profesinio rengimo centras Alytus Putinų g. 40
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju