error code: 1001
Mokymo programos
Aprangos dizainas ir technologijos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653J44002
Kodas pagal ISCED: 52154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Aprangos dizaino ir technologijos studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos technologą, aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą įgijusį specialistą, turintį pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų siuvinių technologui, pasirengusį atsakingai ir sudėtingai profesinei veiklai nuolat kintančioje darbo rinkoje.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Utenos kolegiją sąlygas.
Būsimieji siuvinių technologai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, specialybės užsienio kalbą, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, mechaniką, elektroniką, informacines technologijas, inžinerinę grafiką, verslo ekonomiką ir kt.; specialiuosius (profesinius) dalykus: siuvinių technologiją, siuvinių medžiagas, siuvinių konstravimą; specializacijos dalykus pagal vieną iš pasirinktų specializacijų:
1. Trikotažo siuvinių gamybą (siuvinių meninę apdailą, trikotažo gaminių konstravimą ir modeliavimą, trikotažo gaminių siuvimo technologiją).
2. Drabužių projektavimą (drabužių konstravimą individualioms figūroms, drabužių kolekcijos kūrimo pagrindus, originalių siuvinių kūrimą).
3. Drabužių technologiją (kokybės valdymą, siuvimo procesų organizavimą, originalių siuvinių kūrimą).
Profesinės veiklos praktikas sudaro 20 kreditų: profesinės veiklos I, II ir III praktikos bei baigiamoji praktika.
Profesinės veiklos praktikos kolegijos siuvimo laboratorijoje bei siuvimo įmonėse praplės ir įtvirtins studentų žinias, sudarant įvairių drabužių techninę-konstrukcinę dokumentaciją, įvertinant medžiagų ir gatavos produkcijos kokybę, vykdant gamybos organizavimą ir kokybės valdymą.
6 kreditai aprangos dizaino ir technologijos studijų programoje skirti laisvai pasirenkamiems dalykams: dailės istorijai, siuvinių tautodailei, bendravimo psichologijai ir kt.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos profesinis bakalauras ir technologo profesinė kvalifikacija.
Baigus aprangos dizaino ir technologijos studijų programą, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, pramonės inžinerijos studijų krypties programas.
Aprangos dizaino ir technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti technologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti įvairiose aprangos pramonės įmonėse, vadovauti siuvinių gamybos technologiniam procesui, organizuoti siuvimo įmonės ar jos padalinio veiklą.
Įgijęs šį išsilavinimą technologas gebės parengti ir naudoti konstrukcinę-techninę drabužių gamybos dokumentaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, bendrauti bent viena užsienio kalba su verslo partneriais. Siuvinių technologas turės teisės, vadybos, ekonomikos žinių; jis atsakys už siuvimo proceso organizavimą vadovaudamasis darbų saugos reikalavimais; gamybos procese gebės diegti kontrolės metodus, kontroliuoti medžiagų, gamybos proceso ir produkcijos kokybę; mokės bendrauti ir bendradarbiauti su verslo partneriais, įmonės vadovais ir pavaldiniais. Siuvinių technologas gebės parinkti technologinę įrangą pagal technologinių operacijų srautą, atlikti medžiagų, technologinės įrangos, gamybinių plotų ir darbo jėgos poreikio skaičiavimus atsižvelgdamas į gamybos programą. Taip pat technologas galės pats kurti savo verslo įmonę, susijusią su aprangos gamyba, parengti įmonės ar padalinio verslo planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką, atlikti sąmatų, produkcijos savikainos ir pelno skaičiavimus.
Asmenys, įgiję siuvinių technologo kvalifikaciją, savarankiškai turi atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse:
- siuvinių projektavimas;
- medžiagų paruošimo ir sukirpimo organizavimas;
- technologinių siuvimo procesų projektavimas;
- technologinių siuvimo procesų organizavimas.
Technologai turi išsiugdyti šiuos bendruosius gebėjimus:
- taikyti dalykines žinias sprendžiant praktinius uždavinius;
- atpažinti ir analizuoti naujas problemas ir planuoti sprendimo strategijas;
- vertinti informaciją ir duomenis, juos apdoroti ir interpretuoti;
- stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio fizines ar kitas savybes, įvykius ar pokyčius, juos sistemiškai užrašyti bei dokumentuoti;
- vertinti medžiagų ir reiškinių panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti;
- naudotis informacinėmis technologijomis, bazine programine įranga;
- turėti saugaus darbo įgūdžius.
Siuvinių technologo profesinę kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, realizuojančiose aprangos dizaino ir technologijos studijų programas.
Norintiems įgyti siuvinių technologo profesinę kvalifikaciją, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju būdu įgyti gebėjimai dirbti technologu siuvimo įmonėse nėra pripažįstami.
Įgiję siuvinių technologo profesinę kvalifikaciją, asmenys gali dirbti įvairiose siuvimo įmonėse, vadovauti siuvimo technologiniam procesui, organizuoti siuvimo įmonės ar jos padalinio veiklą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju