error code: 1001
Mokymo programos
Siuvėjo-operatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 167054202
Kodas pagal ISCED: 13354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Siekiant įgyvendinti vidutinę ir žymią proto negalią turinčių žmonių profesinę reabilitaciją ir integraciją į darbo rinką, siuvėjo – operatoriaus mokymo programa pasirinkta atsižvelgus į neįgaliųjų gebėjimus ir galimybes, bei Mažeikių rajono darbo biržos rekomendacijas.
Programos tikslas - suteikti ugdytiniams pagrindinių būtinų siuvimo technologijos žinių ir praktinių įgūdžių, orientuojantis į asmenybės gebėjimus.
Programos uždaviniai:
1. padėti ugdytiniams suvokti, kodėl žmonės dirba, kad visi dirba vienodai reikalingą darbą;
2. suteikti ugdytiniams žinių apie darbo saugos reikalavimus;
3. suteikti ugdytiniams pradinių žinių apie pagrindines siuvimo medžiagas, įrankius ir įrengimus bei kitas priemones;
4. suteikti ugdytiniams pradinių žinių apie siuvimo technologiją ir formuoti elementarius, bet tinkamus profesinius mokėjimus ir įgūdžius;
5. suteikti ugdytiniams žinių kaip tinkamai elgtis darbo vietoje ir įsidarbinant;
6. mokyti minimalių darbo kompiuteriu įgūdžių.
Programa susideda iš bendrųjų ir specialiųjų dalykų.
Bendruosius ugdymo dalykus sudaro: vadiniai užsiėmimai, profesinė etika ir darbo kultūra, kompiuterio pažinimas. Specialiuosius mokymo dalykus sudaro: siuvimo medžiagos, siuvimo įrengimai, siuvimo technologija.
Specialiųjų mokymo dalykų turinio įgyvendinimas yra teorinio – laboratorinio bei praktinio pobūdžio, suteikia pagrindinių specialybės žinių ir lavina darbinius įgūdžius. Bendrieji ugdymo dalykai lavina gebėjimus, kurių prireiks kasdieniniame gyvenime nepriklausomai nuo mokymo programos, lyties ir gyvenimo sąlygų.
Pamoka trunka 35 min., o visas siuvimo technologijos pradmenų mokymas trunka 50 savaičių (iki vienerių metų). 15% viso mokymosi laiko skirta bendriesiems ugdymo dalykams, likęs – specialiesiems mokymo dalykams: 50% skirta praktiniams užsiėmimams, 35% teoriniams- laboratoriniams užsiėmimams. Programoje užsiėmimams skirtas valandų skaičius – orientacinis: perteikiamas žinias reikia derinti su ugdytinių gebėjimais ir galimybėmis.
Mokymo proceso pabaigoje ugdytinių praktiniai įgūdžiai bus vertinami 2 lygiais. Pretenduojantys į A lygio įvertinimą turi turėti pradinį išsilavinimą arba būti baigę spec. mokyklą (mokęsi pagal spec. programą). Įvykdęs A lygio programos reikalavimus, ugdytinis gauna siuvėjo – operatoriaus kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 1500).
Pretenduojantys į B lygio įvertinimą gali būti mokęsi spec. mokykloje (mokęsi pagal spec. programą) arba nelankę mokymo įstaigos. B lygio pažymėjimą ugdytinis gauna išklausęs siuvėjo - operatoriaus pradmenų programą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

A lygis:
Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę visas praktines užduotis ugdytiniai visiškai arba iš dalies savarankiškai mokės ir sugebės:
7. nuosekliai ir kruopščiai atlikti užduotis;
8. tvarkingai ir taisyklingai naudoti darbo priemones;
9. naudotis siuvimo įrankiais ir įrengimais;
10. naudotis etikečių klijavimo ir lopymo aparatu;
11. atlikti nesudėtingas siuvimo operacijas;
12. siūti nesudėtingus gaminius;
13. išmoktus siuvimo darbus taikyti buityje.
B lygis:
Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę visas praktines užduotis ugdytiniai su pagalba mokės ir sugebės:
14. naudotis siuvėjų įrankiais;
15. atlikti keletą rankinių dygsnių;
16. atlikti nesudėtingas siuvimo operacijas.
DARBO APRAŠYMAS:
Kerpa, siuva siūles rankomis arba mašina, lygina, lopo skyles.
Daigsto, prisiuva sagas, spaustes, kabutes.
Pasiuva nesudėtingus siuvinius: rankšluostėlius, servetėles, pagalvėles, prijuostes ir pan.
Prisiuva aplikacijas
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS:
Įgiję kvalifikaciją, priklausomai nuo negalios laipsnio, asmenys gali dirbti savarankiškai arba prižiūrimi siuvimo pramonės įmonėse arba siuvimo paslaugas gyventojams teikiančiose įmonėse. Taip pat gali profesinius įgūdžius taikyti tenkindami asmeninius poreikius.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju