error code: 1001
Mokymo programos
Vaizdo operatorius
Valstybinis kodas: 612W43004
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vaizdo operatorius bakalaurus, naujausių kino ir TV technologijų ir modernios kino ir TV gamybos žinovus ir savarankiškus autorinio kino kūrėjus, gebančius kompetetingai atlikti vaizdo operatoriaus darbą, galinčius pagal turimą dramaturgiją teisingai pasirinkti optimaliausias vaizdinės raiškos priemones ir būdus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji vaizdo operatoriai studijuoja 25 studijų dalykus: operatoriaus meistriškumą, vizualinės koncepcijos formavimą, apšvietimo pagrindus, kino ir TV trumpuosius žanrus, šviesos atmosferų kūrimą studijoje ir eksterjeruose, kino kalbos gramatiką, kino ir TV technikos ir technologijos pagrindus, kolorimetriją, eksponometriją, dramaturgijos pagrindus ir kt.
Profesinė praktika yra nuosekli programos kiekvieno modulio dalis, apimanti studijų procesą nuo I iki IV kurso kiekvieną semestrą ir atitinkanti teorinių paskaitų turinį bei sudaranti ženklią visos studijų programos dalį.
"Operatoriaus meistriškumo" modulyje, (trukmė 8 semestrai) praktiniai darbai susideda iš įvairių kino ir TV temų etiudų filmavimo, kurie rengiami ir filmuojami kartu su kitų katedrų studentais. Praktiniai darbai yra sudėtinė atsiskaitymo temų ir modulių dalis - "Kino kalbos gramatika", ,,Sudėtingų mizanscenų filmavimas", "Ašvietimo pagrindai", "Trumpametražio filmo kūrimo procesas kine ir televizijoje", "Vaizdų dramaturginės koncepcijos paruošimas", "Scenografija", "Eksponometrija", "Kolorimetrija".
Studijų programos baigimo vertinimas susideda iš trijų dalių - baigiamojo darbo-filmo, įgyvendinto su režisūros katedros studentu, autorinio filmo "Atgijęs paveikslas" ir teorinio darbo, kuriame turi būti analizuojama techninė vaizdo oepratoriaus profesijos problematika. Baigusiajam suteikiamas audiovizualinio meno bakalauro laipsnis.
Baigus vaizdo operatoriaus studijų programą, studijas galima tęsti TV operatoriaus ir kitose audiovizualinio meno magistrantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vaizdo operatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti pagrindinių vaizdo operatoriaus kompetencijų reikalaujantį darbą.
Asmuo, įgijęs audiovizualinio meno bakalauro (vaizdo operatoriaus) kvalifikaciją, turi:
" gebėti profesionaliai, kūrybiškai, techniškai ir montažiškai filmuoti įvairių kino ir TV formatų kūrinius, profesionaliai pasiruošti filmavimui skirtingomis technologijomis, įvertinti ir išnaudoti vaizdo medijų galimybes;
" žinoti kino ir TV naujausių technologijų įvairovę, skirtingų TV ir kino produkcijų gamybos principus ir filmavimo specifiką, operatoriaus meno istoriją ir paskutinių metų kinematografijos tendencijas, meninės bei profesinės kalbos žodyną;
" mokėti dirbti remiantis profesiniais kriterijais, rinkti ir interpretuoti profesinę informaciją, jungti teorines ir praktines žinias, dirbti komandoje, nagrinėti kino kūrinius tiek semantikos, tiek kino sintaksės požiūriu, generuoti kūrybines idėjas ir ieškoti jų techninių įgyvendinimo galimybių, analizuoti ir vertinti operatoriaus meno problemas bendrame kultūros, meno, visuomenės raiškos kontekste.
Audiovizualinio meno bakalauro (vaizdo operatoriaus) kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vienintelėje Lietuvos aukštojoje mokykloje, vykdančioje studijas pagal vaizdo operatoriaus studijų programą. Norintiems siekti vaizdo operatoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir talento požymius sudarančias prielaidas, būtinas studijų eigoje bei profesinėje veikloje.
Įgiję audiovizualinio meno bakalauro (vaizdo operatoriaus) kvalifikaciją asmenys gali dirbti kino, televizijos ir audiovizualinės produkcijos kūrimo institucijose, komercinėse ir nekomercinėse struktūrose, susijusiose su menine veikla, bei profesionaliame autorinės kūrybos procese.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju