error code: 1001
Mokymo programos
Užsienio kalbos mokymas: anglų kalba (TESOL)
Valstybinis kodas: 621Q31001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis

Anotacija arba apibūdinimas

TESOL magistrantūros programa yra plačiai paplitusi visame pasaulyje. Šioje tarptautinėje programoje, kuri dėstoma daugelyje pasaulio šalių, yra susiformavę bendri reikalavimai, turintys atspindėti tris sudedamąsias dalis: teorinės kalbotyros žinias, taikomąjį mokslinių tyrimų aspektą, praktinį jų taikymą. Programa suteikia studentams išsamių teorinių žinių apie užsienio kalbų mokymą, moko taikyti naujausias metodines žinias mokant suaugusius užsienio kalbos, suburia įvairių šalių specialistus tolesniam bendradarbiavimui.
Studijų programa padeda pažinti besikeičiančią kalbos prigimtį bei jos vaidmenį pasaulyje, gauti kalbų mokymo patirties tarptautinėje auditorijoje, ugdyti kūrybišką problemų sprendimą, formuoti nuolatinį troškimą mokytis ir gebėjimus savarankiškai tobulėti.
Programą sudaro 11 tarpusavyje logiškai susijusių dalykų, kurie nuosekliai įtvirtina gautas žinias.
Programai pasirinkta lanksti studijų forma, derinanti nuotolinį mokymąsi internetu ir ilgesnes nei įprasta vasaros sesijas universitete ( 2-6 sav.).
Studijų metu derinami moksliniai teoriniai ir praktiniai taikomosios kalbotyros aspektai, rašomas individualus teorinių ir praktinių darbų portfolio (TAP).
Dėstytojams anglų kalba yra gimtoji.

Stojantysis turi būti baigęs pirmosios pakopos studijas ir atitikti universiteto numatytas priėmimo į programą sąlygas.
Darbo patirtis stojant yra privalumas.

Studijos baigiamos magistro darbu.
Baigusiems studijas suteikiamas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis naudingas tiems, kurie nori tobulinti jau turimas filologines žinias, taikyti jas teoriškai ir praktiškai savo veikloje.
Asmenys, baigę šią studijų programą, turi:
- gebėti kvalifikuotai įvertinti kontekstą, kuriame jie skleidžia anglų kalbą, bendradarbiauti nepaisant savo pareigų ir geografinių atstumų, keistis sukaupta patirtimi, sudaryti, planuoti ir vertinti mokomąją anglų kalbos programą, vertinti besimokančiųjų pažangą ir parinkti tinkamus būdus pažangai pasiekti, priimti savarankiškus sprendimus netipinėmis ir nepažįstamomis situacijomis derinant kelių dalykų žinias;
- žinoti, koks anglų kalbos vaidmuo ir jos sąsajos su vietiniu bei daugiakalbiu pasaulio kontekstu; anglų kalbos mokymo reikalavimus nacionaliniu lygiu;
- mokėti organizuoti užsienio kalbų mokymus ir juos vertinti, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, kūrybiškai ir originaliai taikyti įgytas žinias tolesniuose tyrimuose, tęsti studijas doktorantūroje taikomosios kalbotyros arba jai artimoje srityje.

Filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose antrosios pakopos studijas.

Į programą priimami tik turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir filologinius pagrindus.

Asmenys, baigę šią magistrantūros programą, bus geri specialistai įvairiose nacionalinėse kalbos institucijose, švietimo tarnybose, susijusiose su užsienio kalbų mokymu, kalbų mokymo programų vadyba, kvalifikacijos kėlimo centrų administravimu, taip pat bus pasirengę dirbti mokslinį darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS Klaipėda Kretingos g. 36
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju