error code: 1001
Mokymo programos
Liftų Elektromechaniko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 265052208
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 8 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Ši programa skirta mokyti liftų elektromechanikus, sugebančius savarankiškai atlikti liftų techninę priežiūrą, remontuoti, rekonstruoti, modernizuoti ir montuoti liftus.
Mokytis pagal šią mokymo programą gali asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys elektriko kvalifikaciją. Be to, programa reikalauja, kad jie privalo turėti pradinę profesinę apsaugos nuo elektros kvalifikaciją ir būti tinkamos sveikatos šiai profesijai ir darbo pobūdžiui. Asmenys, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį techninį išsilavinimą, išimtinai pagal šią programą gali mokytis individualiai.
Mokymo programa apima privalomą profesinio pasirengimo apimtį, reikalingą kokybiškai, pagal technologiją, saugiais darbo metodais atlikti liftų techninę priežiūrą, remontą, rekonstrukciją, modernizavimą, montavimą ir užtikrinti liftų saugų eksploatavimą bei aplinkinių žmonių saugumą liftų patalpų zonoje.
Mokymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas.
Teorinis mokymas vyksta mokymo kabinete, aprūpintame vaizdumo bei techninėmis mokymo priemonėmis, skirtomis liftų ūkio specialistų ruošimui. Jo metu besimokantieji išsiaiškins mechaninius ir elektrinius liftų įrenginius, liftų elektrines schemas, saugos įrenginius ir kontaktus, remonto ir montavimo technologiją, liftų techninės priežiūros, darbų saugos reikalavimus, norminius dokumentus ir kitus su liftų technine priežiūra ir diagnostika susijusius klausimus.
Praktinis mokymas vyksta įmonės gamybinėje bazėje, dirbtuvėse ir objektuose, kur įmonė pagal sutartis techniškai prižiūri, remontuoja, rekonstruoja, modernizuoja ir montuoja liftus.
Baigiant mokymą kiekvienas asmuo turi mokėti saugiai, savarankiškai ir kokybiškai atlikti darbus, numatytus programoje. Kadangi liftų gamyboje yra greita techninė pažanga, tobulinamos technologijos, tai mokymo programa, atsižvelgiant į šias sąlygas, yra pagal poreikį papildoma ir koreguojama.
Baigus mokymą, laikomas kvalifikacijos egzaminas, kurį sėkmingai išlaikęs asmuo įgyja liftų elektromechaniko kvalifikaciją, ir jam išduodamas antro lygio kvalifikacijos pažymėjimas (serija 2100).
Įgijęs kvalifikaciją, liftų elektromechanikas gali įsidarbinti komunalinio ūkio ir kitose įmonėse, eksploatuojančiose keleivinius ar krovininius liftus.
Programą parengė bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB "Schindler-Liftas" mokymo specialistai. Atsižvelgiant į nustatytus reikalavimus programų turiniui bei įforminimui, programą koregavo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus specialistai..
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju