error code: 1001
Mokymo programos
Savaeigio Platforminio Keltuvo Operatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 265084005
Kodas pagal ISCED: 23384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 7 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Ši savaeigių keltuvų mašinisto mokymo programa taikytina darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose. Ji numato 8 savaičių (320 val.) mokymosi trukmę.
Programos tikslas - suteikti bendrųjų techninių žinių, reikalingų mokantis savaeigių keltuvų mašinisto profesijos ir specialiųjų žinių apie savaeigių keltuvų įrengimus, jų aptarnavimą, remontą, saugų eksploatavimą ir darbų vykdymą, atliekant savaeigių keltuvų mašinisto pareigas; taip pat suteikti ir išugdyti praktinius savaeigio keltuvo priežiūros, techninio aptarnavimo ir valdymo įgūdžius, kad mokiniai, baigę mokymosi kursą, būtų parengti savarankiškai atlikti savaeigių keltuvų mašinisto pareigas ir įgytų kvalifikaciją.
Mokymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Teorinio mokymo (138 val.) metu mokiniai susipažįsta su savaeigių keltuvų įrengimais, jų paskirtimi, veikimu, medžiagų mokslo, brėžinių skaitymo pagrindais, mokosi savaeigių keltuvų saugaus eksploatavimo ir techninio aptarnavimo taisyklių, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, susipažįsta su aktualiomis darbo teisės ekonomikos bei ergonomikos žiniomis.
Praktinio mokymo, kuris apima daugiau kaip pusę viso mokymuisi skirto laiko (184 val.) mokiniai mokosi vairuoti savaeigį keltuvą, manevruoti su juo, pastatyti darbo vietoje, paruošti darbui, valdyti savaeigį keltuvą su kroviniu.
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos mokinių žinios ir praktiniai savaeigių keltuvų valdymo sugebėjimai.
Sėkmingai išlaikę kvalifikacijos teorinį ir praktinį egzaminą asmenys įgyja savaeigių keltuvų mašinisto kvalifikaciją ir jiems mokymo institucija išduoda nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimą (serija 2100).
Įgijęs kvalifikaciją, savaeigių keltuvų mašinistas gali valdyti savaeigius keltuvus, atliekant statybos remonto, apdailos, montavimo, demontavimo ir kitus darbus aukštyje, techniškai prižiūrėti ir remontuoti savaeigius keltuvus.
Parengtas pagal šią programą savaeigių keltuvų mašinistas gali įsidarbinti įmonėse, firmose, eksploatuojančiose savaeigius keltuvus arba dirbti su keltuvu, įsigytu asmeninės nuosavybės pagrindu.
Mokymo programą rengė Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro specialistai.
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju