error code: 1001
Mokymo programos
Dailiųjų Medžio Dirbinių Drožėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267021503
Kodas pagal ISCED: 23321
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos paskirtis - suteikti besimokantiems žmonėms su regėjimo ir fizine negale dailiųjų medžio dirbinių gaminimo žinias ir įgūdžius, lavinti kūrybišką mąstyseną bei išugdyti bendruosius gebėjimus, kad galėtų savarankiškai dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse ir integruotis darbo rinkoje. Kadangi programa skirta regėjimo negalę turintiems asmenims, todėl per dieną numatytos 5 užsiėmimų valandos. Dailiųjų medžio dirbinių drožėjas dirba valstybinėse, privačiose medienos apdirbimo ir dailiųjų medžio dirbinių gamybos įmonėse, o taip pat individualiai. Jis gamina mažosios architektūros elementus, meniškus lauko baldus arba jų fragmentus, drožinėtus buities reikmenis ir suvenyrus Reikalingas bazinis išsilavinimas – pagrindinis. Mokymo trukmė ir programos apimtis. Mokymo programos trukmė 6 mėnesiai. (24 savaitės). Mokymo procesą sudaro teorinis mokymas – 180 val. ir praktinis mokymas – 420 val. Teorinės žinios perteikiamos besimokantiesiems profesijos mokytojo pasirinktomis temomis, atsižvelgiant į rinkos pokyčius. Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje 260 val. ir įmonėse 160 val. – gamybinė praktika. Sėkmingai baigę teorinį ir praktinį mokymą, besimokantieji laiko kvalifikacijos egzaminą. Egzamino metu įvertinamos mokinio specialybės žinios, sugebėjimai, praktiniai mokėjimai ir įgūdžiai. Baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą raštu mokiniai laiko mokykloje. Teorinis kvalifikacinis egzaminas apima šių dalykų turinį: 1) drožimo darbų technologijos; 2) medžiagų mokslo ir įrankių; 3) braižybos, piešimo ir kompozicijos; 4) ekonomikos ir verslo pagrindų. Praktinio pasirengimo egzaminas vyksta mokymo įstaigos dirbtuvėse. Praktinio pasirengimo užduotys orientuotos į praktines situacijas, apimančias įgytas teorines žinias, praktinius įgūdžius ir gebėjimus. Išlaikius kvalifikacijosį egzaminą, suteikiama dailiųjų medžio dirbinių drožėjo kvalifikacija, išduodamas profesinio mokymo baigimo dokumentas – kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100).
Programos rengėjai:
LRPRC direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui ir gamybai Alfonsas Ivoškis
LRPRC profesijos mokytojas Rimantas Paulauskis
LRPRC psichologė Vida Lacienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KOMPETENCIJOS:
1. Žinoti lietuvių liaudies meno tradicijas, dirbinių iš medžio rūšis.
2. Komponuoti meno kūrinius.
3. Paruošti gaminio eskizą arba nesudėtingą brėžinį.
4. Žinoti medienos bei kitų meninių medienos dirbinių gamyboje naudojamų medžiagų sandarą ir savybes.
5. Dirbti rankiniais ir elektriniais medžio apdirbimo įrankiais.
6. Žinoti pagrindinių medžio apdirbimo staklių konstrukciją, veikimo principą ir saugaus darbo jomis pagrindus.
7. Gaminti mažosios architektūros gaminius.
8. Gaminti nesudėtingus reljefinius ir skulptūrinius gaminius.
9. Gaminti suvenyrus ir buitinės paskirties meninius medžio gaminius.
10. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškio r. Gedimino g. 81
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju