error code: 1001
Mokymo programos
Reklamos organizatoriaus mokymo programa
Valstybinis kodas: 362034202
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti reklamos organizatorius, sugebančius įsteigti įmonę, atlikti rinkos tyrimus, organizuoti verslą, bendrauti su klientais, sugebėti įvertinti ir pasiūlyti įvarius reklamos būdus, sugebėti pateikti reklamos projektus, užsakymus ir juos įvertinti, mokėti dirbti kompiuteriu, naudoti kompiuterinio dizaino programas.
Būsimieji reklamos organizatoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi meno istorijos, kompozicijos, reklamos spalvotyros ir šrifto pagrindų, kompiuterinės grafikos ir maketavimo, internetinių puslapių kūrimo, ekonomikos pagrindų ir verslo ekonomikos, marketingo, vadybos, buhalterinės apskaitos pagrindų, verslo etikos.
Praktinis mokymas vyksta įmonėje, užsiimančioje reklamos paslaugomis. Praktinio mokymo trukmė – 6,3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami rinkos tyrimų atlikimo, reklamos projektų kūrimo ir jų pateikimo, bendravimo su klientais, kompiuterinio dizaino programų naudojimo ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama reklamos organizatoriaus kvalifikacija.
Baigus reklamos organizatoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo verslo ir administravimo profesijų srities, marketingo ir reklamos posričio ar aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Reklamos organizatoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų bei turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Reklamos organizatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti reklamos vadybininku arba reklamos gamintoju.
Asmuo, įgijęs reklamos organizatoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti atlikti marketingo tyrimus, sudaryti marketingo planą, paruošti ir pristatyti įmonės reklamą įvairiomis priemonėmis:žiniasklaidoje, internete, parengiant komiuterinį pristatymą, žodžiu ir kt., dirbti kompiuteriu su pagrindinėmis dizaino programomis (Corel, PhotoShop, PageMaker), analizuoti įmonės veiklą, jos pajamų šaltinius, išlaidas, , , sudaryti įmonės verslo planą, organizuoti dalykinius pokalbius užsienio kalba;žinoti pagrindinius meno ir dizaino stilius, kompozicijos, spalvotyros, šrifto pagrindus ir leidybines sistemas, galiojančius įstatymus, reglamentuojančius firmų veiklą, įmonės veiklos planavimo etapus ir rodiklius, rinkos ekonomikos pagrindus, įmonės struktūrą, aplinką, valdymą, apskaitos vedimo reikalavimus, apskaitoje naudojamus dokumentus, drausminę, materialinę, civilinę ir baudžiamąją atsakomybę versle, pagrindinius bendravimo su klientais būdus mokėti efektyviai organizuoti savo darbą, iniciatyviai, kūrybiškai dirbti, būti taktišku ir sąžiningu.
Reklamos organizatoriaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos, pagrindinio profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose mokymą pagal reklamos organizatoriaus mokymo programą.
Norintiems siekti reklamos organizatoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję reklamos organizatoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti reklamos organizatoriumi įvairiose verslo įmonėse, kuriose yra reklamos skyriai, reklamos paslaugas teikiančiose įmonėse arba kurti savo verslo įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju