error code: 1001
Mokymo programos
Automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko (brokerio) mokymo programa
Valstybinis kodas: 362034103
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta parengti automobilių pirkimo-pardavimo tarpininkus, gebančius planuoti veiklą, ieškoti potencialių pirkėjų, juos pritraukti ir suskirstyti į segmentus, priimti ir atlikti užsakymus, , aptarnauti klientus, išaiškinant jiems pirkimo-pardavimo sąlygas, bei pildyti atitinkamus dokumentus.
Mokymo programa yra skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems vidurinį išsilavinimą.
Teorinių užsiėmimų metu būsimieji automobilių pirkimo-pardavimo tarpininkai mokomi įmonių organizavimo ir ekonomikos pagrindų, apskaitos ir atskaitomybės, automobilių įrengimo, automobilių priežiūros ir remonto, informacinių technologijų, užsienio kalbos, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos, aplinkosaugos, darbo ir administracinės teisės pagrindų. Mokantis šių dalykų, remiamasi naujausiais tyrimų duomenimis, stebimi pokyčiai rinkoje, besimokantys supažindinami su užsienio patirtimi. Mokantis teorijos sistemingai taikomos praktinės užduotys, o jas atliekant vadovaujamasi darbo instrukcijomis, gamintojo rekomendacijomis, kompiuterinėmis programomis.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigos mokomosiose dirbtuvėse ir socialinių partnerių bazėse – komercinėse automobilių prekybos ir remonto įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 4 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami potencialių pirkėjų paieškos, prekių užsakymo ir pardavimo organizavimo, automobilių priežiūros, klientų aptarnavimo ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko kvalifikacija. Turėdamas šią kvalifikaciją asmuo gali įsidarbinti automobilių ir transporto infrastruktūroje bei automobilių serviso ir prekybos įmonėse,
Baigus automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo verslo ir administravimo srities, darbo organizavimo posričio arba pagal aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti automobilio pirkimo-pardavimo tarpininku (brokeriu).
Asmuo, įgijęs automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko kvalifikaciją, turi:
gebėti teikti specializuotą informaciją pirkėjams apie automobilius ir jų aptarnavimo įrangą bei automobilio eksploatacijos priemones, paaiškinti pirkėjui pardavimo ir apmokėjimo, paskolos, lizingo, kredito ir draudimo sąlygas, parengti pirkimo-pardavimo sutarčių formas ir vykdymo sąlygas, užsakyti, pristatyti ir parduoti prekes, atlikti potencialių klientų paiešką ir suskirstyti klientus į segmentus, aptarnauti klientus, organizuoti dalykinius pokalbius su automobilių tiekėjais ir pirkėjais, naudotis kompiuteriu ir informacijos paieškos sistemomis;žinoti bendruosius rinkos dėsnius ir verslo organizavimo principus, ūkinę veiklą, mokesčius, darbo santykius, apskaitą, sutarčių sudarymą, paskolų suteikimą, lizingą ir draudimą reglamentuojančius LR įstatymus ir kitus teisės aktus, automobilių tipus ir gamintojus, automobilio dalis, agregatų konstrukciją ir veikimo principus, eksploatacines medžiagas ir priemones, automobilių pirkimo-pardavimo, automobilių priežiūros ir klientų aptarnavimo ypatumus, darbuotojų saugos, sveikatos darbe ir aplinkosaugos reikalavimus, kompiuterio techninę ir programinę įrangą;mokėti dirbti savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo darbą, surasti klientus ir suskirstyti juos į segmentus, dalykiškai ir efektyviai bendrauti su tiekėjais, klientais ir bendradarbiais, greitai surasti reikalingus informacijos apie automobilius, jų gamybos ir pardavimo naujoves šaltinius, būti sąžiningu ir mandagiu.
Automobilių pirkimo – pardavimo tarpininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko mokymo programą.
Norintiems siekti automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgijęs automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko kvalifikaciją, asmuo gali dirbti automobilių servisuose, parduotuvėse ir kitose komercinėse įmonėse ar pradėti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju