error code: 1001
Mokymo programos
Auklės mokymo programa
Valstybinis kodas: 362076101
Kodas pagal ISCED: 33376
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Socialinės paslaugos
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta parengti auklę, gebančią prižiūrėti vaikus lopšeliuose, darželiuose, šeimose ar vykti dirbti į užsienį pagal AU – PAIR programą.
Siekiant šių tikslų būsimoji auklė teoriniuose užsiėmimuose mokoma vaiko ugdymo pedagogikos, vaiko psichologijos, bendravimo etikos, kalbos kultūros, užsienio kalbos, žmogaus sveikatos, estetikos, etnokultūros, dailės ir darbelių, ir kt.
Praktinis mokymas vyksta vaikų lopšeliuose - darželiuose bei šeimose. Praktinio mokymo trukmė – 2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami vaikų priežiūros, bendravimo gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama auklės kvalifikacija.
Baigus auklės mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo socialinių paslaugų srities, vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo edukologijos studijų krypties programas.
Auklės mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Auklės kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukle.
Asmuo, įgijęs auklės kvalifikaciją, turi:
gebėti prižiūrėti vaikus, taikant vaikų ugdymo principus ir metodus, spręsti bendravimo su vaikais problemas, organizuoti su vaikais sportinius ir kitus judriuosius žaidimus, rengti piešimo, lipdymo, mezgimo ir kitokius kūrybinius žaidimus, rūpintis vaiko išore, etišku elgesiu, slaugyti sergantį vaiką, teikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui, dirbti kompiuteriu, buitine technika, bendrauti bent viena užsienio kalbažinoti pedagogikos mokslo pagrindus, vaikų ugdymo principus ir metodus, vaiko psichologijos pagrindus, asmenybės psichines savybes ir vaiko protinio vystymosi ypatumus, pedagoginės etikos, bendravimo kultūros, žmogaus saviauklos pagrindus, elgesio ir buities estetikos pagrindus, dažniausiai pasitaikančias vaikų ligas ir asmens higienos reikalavimus, lietuvių etninės kultūros bruožus, meninio vaikų ugdymo pagrindus, kūno kultūros reikšmę vaiko vystymuisi, bendrinės kalbos normas, elektros srovės pavojų, saugaus darbo su buitine technika taisyklesmokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo darbo laiką, kultūringai, korektiškai, efektyviai bendrauti su vaikais, kolegomis ir klientais
Auklės kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal auklės mokymo programą.
Norintiems siekti auklės kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgijęs auklės kvalifikaciją asmuo gali dirbti aukle lopšeliuose, darželiuose, globos ir rūpybos įstaigose, šeimose arba pagal AU-PAIR sistemą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju