error code: 1001
Mokymo programos
Meninių Gaminių Audėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267021504
Kodas pagal ISCED: 23321
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 25 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Šiuo metu Lietuvoje didelis dėmesys yra kreipiamas asmenų su negalia profesinės reabilitacijos strategijos kūrimui ir vystymui. Siekiama neįgaliesiems suteikti tokias profesinės reabilitacijos paslaugas, kurios užtikrintų prarastų darbinių įgūdžių atstatymą, lavinimą ar naujų mokymą. Nemaža šių žmonių dalis yra turinti meninių sugebėjimų, siekianti saviraiškos. Todėl labai svarbu komunikacija, atsirandanti liaudies kūrybos pagrindu. Ypač tais atvejais, kai žodžiais bendravimas yra sunkus arba neįmanomas. Todėl meninių gaminių audėjo mokymo programos sukūrimas asmenims turintiems sensorinę, klausos negalią pagerins šios grupės neįgaliųjų profesinės reabilitacijos kokybę ir padidins jų galimybes integruotis į darbo rinką.
Meninių gaminių audėjo profesinio mokymo programos, kurios trukmė 25 savaitės (750 val.) tikslas yra padėti spręsti klausos negalią turintiems žmonėms meninio-estetinio ugdymo, darbo įgūdžių formavimo ir įdarbinimo klausimus.
Mokytis pagal šią meninių gaminių audėjo mokymo programą (adaptuotą asmenims su negalia) gali asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą. Mokymas vykdomas po 6 val. per dieną. Teoriniam mokymui skirta 128 valandos. Teorinio mokymo metu besimokantieji susipažįsta su audimo tradicijomis, audimo technologija, tekstilės medžiagomis, audimui reikalinga įranga ir įrengimais, kompozicijos pagrindais, saugaus darbo taisyklėmis, teisės ir verslo organizavimo pagrindais ir kitais dalykais, reikalingais būsimam kvalifikuotam meninių gaminių audėjui.
Praktiniam mokymui skirta 554 valandos. Praktinis mokymas vykdomas mokymo įstaigoje, kurio metu mokiniai išmoksta projektuoti audinius, austi meninius gaminius pagrindiniais ir išvestiniais audimo pynimais ir jų raštais rankinėmis audimo staklėmis, sužino etnografinių juostų audimo būdus, išmoksta austi nesudėtingus gobelenus, gaminti tekstilės dirbinius rišimo būdu. Ausdami meninius gaminius pagal įvairias technologijas jie turi gebėti tinkamai parinkti siūlus, mokėti surinkti ir reguliuoti rankines audimo stakles, derinti spalvas, didinti arba mažinti pasirinktą ornamentą ar raštą, projektuoti audinį, komponuoti meninius dirbinius panaudojant tradicinius lietuvių liaudies ornamentų elementus.. Pasibaigus praktiniam mokymui, konsultuojami profesijos mokytojo, mokiniai atlieka baigiamąjį darbą –sukomponuoja ir išaudžia tekstilinį dirbinį pagal pasirinktą techniką.
Išklausę visą teorinį mokymą ir baigę praktinį mokymą, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, asmenys įgyja profesinę meninių gaminių audėjo kvalifikaciją, ir jiems išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100).
Gražūs, skoningi, funkcionalūs, tradiciniai meno gaminiai yra ir bus neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Tai kūrybiškas nereikalaujantis sudėtingų įrengimų, darbas, todėl ši profesija yra palanki privataus verslo kūrimui, profesinei darbinei veiklai individualiose įmonėse. Parengtas pagal šią programą, meninių gaminių audėjas, remdamasis sukauptomis žiniomis, galės aktyviai dalyvauti tarptautinėse mugėse ir šventėse demonstruodamas savo gebėjimus. Siekdamas tolimesnės profesinės karjeros turės galimybę toliau mokytis taikomosios dailės, šiuolaikinio dizaino mokyklose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompetencijos:
1. Išmanyti lietuvių liaudies tekstilę.
2. Komponuoti meninius dirbinius.
3. Pažinti tekstilės medžiagas.
4. Naudotis audimui skirta įranga, įrankiais bei priemonėmis.
5. Austi rankinėmis audimo staklėmis.
6. Pažinti gobeleno audimo technikas.
7. Gaminti tekstilės dirbinius rišimo būdu (pinikus).
8. Saugiai dirbti su įrankiais bei audimo įranga.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju