error code: 1001
Mokymo programos
Floristo Padėjėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267021511
Kodas pagal ISCED: 23321
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos paskirtis - paruošti floristo padėjėją, mokantį komponuoti įvairias puokštes iš skintų ir džiovintų gėlių, racionaliai išnaudoti laiką, tinkamai pasirinkti medžiagas ir įrankius, laikytis saugaus darbo reikalavimų.
Programa skirta specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims ( silpnaregiams ir turintiems fizinę negalią).
Įsisavinę šią programą, asmenys pažins dekoratyviuosius augalus, žinos gėlių komponavimo pagrindus, sudarys įvairias gėlių kompozicijas.
Programos įsisavinimui reikalingas pagrindinis išsilavinimas.
Mokymo trukmė 6 mėnesiai, programos apimtis 600 valandų .Mokslo metų trukmė – 24 darbo savaitės , dirbant 5 dienas per savaitę ir esant savaitiniam mokinių krūviui 25 akademinės valandos .
Baigiamajam įvertinimui skiriamas kvalifikacinis egzaminas. Išlaikius šį egzaminą, suteikiama floristo padėjėjo kvalifikacija. Kvalifikacinį egzaminą sudaro 2 dalys :
1. Specialybės teorinių žinių tikrinimas (testas) – 180 min.
2. Specialybės praktinių įgūdžių tikrinimas (praktinė veikla) – 270 min.
Bendra baigiamojo kvalifikacinio egzamino trukmė 450 min.
Egzaminas vyksta 2 dienas .
Specialybės teorinių žinių įvertinimas ( t ) sudaro 40% galutinio įvertinimo .
Specialybės praktinių žinių įvertinimas ( p ) sudaro 60% galutinio įvertinimo .
Galutinis specialybės baigiamojo kvalifikacinio egzamino įvertinimas (g )
skaičiuojamas pagal formulę:
g =

Teorinės žinios įvertinamos teigiamai , jeigu teisingi atsakymai sudaro daugiau nei 50% visų atsakymų . Baigiamojo kvalifikacinio egzamino rezultatai neįskaitomi , jei teorinių žinių arba praktinių įgūdžių įvertinimas mažesnis nei 4 balai .
Įgiję kvalifikaciją floristų padėjėjai gali įsidarbinti gėlių parduotuvėse ar kitų parduotuvių gėlių skyriuose, salonuose ir firmose, kuriose reikalingi kvalifikuoti ir išmanantys floristiką darbuotojai.
Programos rengėjai:
LRPRC direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui ir gamybai Alfonsas Ivoškis
LRPRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pranė Vilimaitė
LRPRC socialinė pedagogė Irena Gvazdauskienė
LRPRC psichologė Vida Lacienė
Mokytoja Irena Augulienė
LRPRC mokytoja metodininkė Vitalija Rutkauskienė

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

1. Žinoti floristikos tradicijas ir šiuolaikinius reikalavimus.
2. Žinoti gėlių kom-ponavimo pagrindus, floristinių kompozicijų atlikimo technikas.
3. Dirbti su augalų katalogais.
4. Įvairiais būdais prailginti augalų gyvavimą.`
5. Komponuoti gėles puokštėse.
6. Kurti kompozicijas iš įvairių augalų.
7. Žinoti indų ir aksesuarų puokštėms parinkimo ypatybes
8. Atlikti floristinius užsakymus pagal temą.
9. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškio r. Gedimino g. 81
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju