error code: 1001
Mokymo programos
Meno Dirbinių Iš Tekstilės Gamintojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267021512
Kodas pagal ISCED: 23321
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programos paskirtis - parengti kvalifikuotą meno dirbinių iš tekstilės gamintoją, gebantį gaminti meno dirbinius iš tekstilės medžiagų.
Pateikiama meno dirbinių iš tekstilės gamintojo mokymo programa specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims, silpnaregiams ir turintiems fizinę negalią.
Meno dirbinių iš tekstilės gamintojų rengimo programa apima atskirų detalių siuvimo, sujungimo į gaminį, sukirpimo, siuvinėjimo, audimo profesinio rengimo reikalavimus: profesines kvalifikacijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus, ir baigiamąjį įvertinimą. Meno dirbinių iš tekstilės gamintojų profesinio rengimo programa užtikrina kvalifikacijos ir kompetencijos įsigijimą. Tokie specialistai galės dirbti siuvimo cechuose ir meno dirbinių siuvimo įmonėse.
Programa parengta atsižvelgiant į darbdavių ir dirbančiųjų poreikius ir reikalavimus.
Mokymo programa skiriama asmenų, turinčių pagrindinį i6silavinimą
Meno dirbinių iš tekstilės gamintojų rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių (kompetencijos) formavimą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu mokymu ir taip užtikrinamas studijų vientisumas.
Mokymo trukmė 6 mėnesiai, programos apimtis 600 valandų (24 savaitės) ,iš jų – praktiniam mokymui 420 val., teoriniam- 180.
Meno dirbinių iš tekstilės gamintojų profesijos ir specialybės dalykai vertinami pagal 10 balų sistemą.
Pabaigus kursą laikomas specialybės baigiamasis kvalifikacinis egzaminas. Kvalifikacinį egzaminą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Tiek teorinėje, tiek ir praktinėje dalyse apimama trijų pagrindinių mokomųjų dalykų medžiaga. Tai siuvimo technologija, siuvinėjimo ir audimo pagrindai.
Suteikiama kvalifikacija: išlaikius baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus, suteikiama meno dirbinių iš tekstilės gamintojo kvalifikacija, gaunamas kvalifikacijos pažymėjimas.
Programos rengėjai:
LRPRC direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui ir gamybai Alfonsas Ivoškis
LRPRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pranė Vilimaitė
LRPRC vyr. profesijos mokytoja Jolanta Krivickienė
LRPRC socialinė pedagogė Irena Gvazdauskienė
LRPRC mokytoja metodininkė Vitalija Rutkauskienė
LRPRC informatikos mokytojas Edvinas Povilaitis
LRPRC psichologė Vida Lacienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompetencijos:
1. Saugiai dirbti su siuvimo įrengimais.
2. Išmanyti apie siuvimo įrengimus.
3. Pažinti pagrindines ir pagalbines siuvinių medžiagas, nustatyti audinių ir kt. medžiagų rūšis, paskirtį ir pritaikymą.
4. Siūti detales ir mazgus.
5. Pasiūti lengvus moteriškus viršutinius rūbus.
6. Šalinti. drabužių defektus.
7. Naudoti pagrindinius moteriškų lengvų viršutinių drabužių konstravimo ir modeliavimo principus
8. Ruošti lekalus gaminio sukirpimui.
9. Nusakyti pagrindines kompozicijos raiškos priemones ir elementus.
10. Nusakyti žmogaus figūros piešimo proporcijas bei piešti žmogų.
11. Nusakyti siuvinėjimui naudojamų audinių ir siūlų rūšis, darbo principus ir apdirbimo sąlygas.
12. Naudoti įvairias siuvinėjimo rankomis ir mašina technikas bei būdus.
13. Nusakyti audimui naudojamų priemonių ir siūlų rūšis, audimo būdus, galimybes ir panaudojimą.
14. Austi įvairiais būdais juostas, pinti pinikus, rišti ir austi gobelenus. Atlikti rankdarbius batikos būdais.
15. Prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, rasti darbo vietą veiklos pasaulyje ir pritaikyti profesines žinias ir įgūdžius

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškio r. Gedimino g. 81
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju