error code: 1001
Mokymo programos
Meno Dirbinių Iš Metalo Gamintojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267021513
Kodas pagal ISCED: 23321
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos paskirtis - paruošti meno dirbinių iš metalo gamintoją, gebantį pagaminti meno dirbinius iš metalo, tinkamai pasirinkti medžiagas ir įrankius , laikytis saugaus darbo reikalavimų ir racionaliai išnaudoti laiką.
Pateikiama meno dirbinių iš metalo gamintojo mokymo programa specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims.
Įsisavinę šią programą, mokiniai mokės skaityti brėžinius, parinkti reikalingas medžiagas, gebės pagaminti dirbinius iš metalo, mokės saugiai dirbti, išmanys verslo pagrindus, sugebės dirbti su klientais ir gebės dirbti darbo kolektyve.
Reikalingas bazinis išsilavinimas: pagrindinis
Mokymo trukmė 6 mėnesiai, programos apimtis 600 valandų. Mokslo metų trukmė – 24 darbo savaitės, dirbant 5 dienas per savaitę ir esant savaitiniam mokinių krūviui 25 akademinės valandos.
Baigiamajam įvertinimui skiriamas kvalifikacijos egzaminas. Išlaikius šį egzaminą, suteikiama meno dirbinių iš metalo gamintojo kvalifikacija. Kvalifikacinį egzaminą sudaro 2 dalys :
1. Specialybės teorinių žinių tikrinimas (testas) - 180 min.
2. Specialybės praktinių įgūdžių tikrinimas (praktinė veikla) - 270 min.
Bendra baigiamojo kvalifikacinio egzamino trukmė 450 min.
Egzaminas vyksta 2 dienas .
Specialybės teorinių žinių įvertinimas ( t ) sudaro 40% galutinio įvertinimo.
Specialybės praktinių žinių įvertinimas ( p ) sudaro 60% galutinio įvertinimo.
Galutinis specialybės baigiamojo kvalifikacinio egzamino įvertinimas (g )
skaičiuojamas pagal formulę:
g =

Teorinės žinios įvertinamos teigiamai, jeigu teisingi atsakymai sudaro daugiau nei 50% visų atsakymų. Baigiamojo kvalifikacinio egzamino rezultatai neįskaitomi, jei teorinių žinių arba praktinių įgūdžių įvertinimas mažesnis nei 4 balai.
Programos rengėjai:
Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro ( toliau – LRPRC ) direktorius Jonas Pravilonis
LRPRC profesijos mokytojas Vytautas Rutkauskas
LRPRC vyr. profesijos mokytojas Romas Elinauskas
LRPRC direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui Alfonsas Ivoškis
LRPRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pranė Vilimaitė
LRPRC mokytoja metodininkė Vitalija Rutkauskienė
LRPRC psichologė Vida Lacienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompetencijos:
1. Planuoti metalo apdirbimo darbus, parengti meno dirbinių iš metalo planą.
2. Sudaryti metalų sąnaudų specifikaciją, apskaičiuoti medžiagų ir darbo sąnaudas.
3. Apskaityti meno dirbinių gamybos veiklą.
4. Parinkti tinkamą metalo apdirbimo technologiją.
5. Saugiai ir teisingai naudoti įrankius ir įrangą.
6. Apdirbti metalo paviršių.
7. Gaminti atskiras detales, surinkti gaminius.
8. Atlikti galutinę apdailą.
9. Įvertinti atliktų darbų kokybę, nustatyti defektus ir juos pašalinti.
10. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškio r. Gedimino g. 81
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju